Jonas Lie

Jonas Lauritz Idemil Lie (1833–1908)
Norsk forfatter. Far til Erik og Aasta Lie. Fra 1882 og i nærmere 20 år framover, bodde familien Jonas Lie i Paris. Lies hjem i Avenue de la Grande Armée nr 7 ble den norske kunstnerkoloniens faste punkt i Paris. Lie var en av få som offentlig forsvarte Jægers bok 'Fra Kristianiabohemen'.

Relaterte personer

Les mer

Brev fra Jonas Lie til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 666.   Brev. Datert 18.11.1896. 
«Observatoire ‹19662›» 
Munchmuseet, MM K 667.   Brev. Datert 20.01.1897. 
« Monsieur  60 Rue de Seine E.V. Kommentar» 
Munchmuseet, MM K 668.   Brev. Ikke datert. 
« Jonas Lie Paris.      7. Avenue de la Grande Armée» 

Jonas Lie er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 595.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 02.01.1900. Se s. 1
«Her paa bordet har jeg liggende foran mig: Nils Lyhne, historien, – Carlyle, Jonas Lie, Krags – – og mange andre –»
Munchmuseet, MM K 1545.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 30.12.1891. Se s. 2
«var her er gledet med ind. Skriv mig om Du synes det giver noget. – Jonas Lie har sendt mig sin nye Bog »Trold« (en Samling Eventyr). Jeg har endnu ikke faaet læst noget i den. – Du skriver at Du ikke kan lade være med at spørge Dig selv ved hvert Billede »hvorfor?« Jeg synes det er ligesaa meningsløst som hver Morgen at spørge sig selv »hvorfor«? skal jeg staa op, hvorfor skal jeg leve da jeg jo dog skal dø. Du maler jo bare fordi Du ikke kan lade være med det. Og hvert Billede er jo ikke andet end en Hamskydning, en svunden Dag.»
Munchmuseet, MM K 4373.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.12.1889. Se s. 4
«meret er fuldt af Sager. JNu tænker jeg Du snart steller Dig til at gaa til Jonas Lie, og jeg ved dine Tanker vandrer frem og tilbage, Fortid, Nutid og Fremtid – Du tænker paa os, det veed jeg sikkert. – Du skal ikke have nogen Bekymring for os, det lager sig nok. – Nu har jeg skrevet til Alfred; i Fredriksstad ligger en engelsk Captain med sin Hustru og Børn, han ønsker Logi for en Maaned eller flere i Nær- heden af Nordstrand. Vi have meldt os. Denne Mand er velstaaende, kan altsaa betale godt for sig og sine; vi lader dem faa Stuen og de to Smaaværelser, og lader dem Saa hel Kost, – NB. hvis de vil bo paa Hauketoa. –»
Munchmuseet, MM K 4393.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.01.1891. Se s. 1
«Idag fik vi dit Brevkort, dateret Nissa, – – jeg haaber Du har faaet vore Breve, – et Brevkort og et Brev fra AndreasInger og mig som blev sendt til Haver. – Derpaa et Pengebrev 60 Kr som blev addresseret til Jonas Lie efter din Øndske. – Kanske Du har faaet dem allesammen nu, det var at ønske – for at være i Forlegenhed i et fremmed Land og vel uden Bekjendtskab er»
Munchmuseet, MM K 4420.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.01.1891. Se s. 2
«Der har været Snestorm som har forsinket Postgangen; – mit sidste Brev har altsaa været længe underveis. – Du har vel faaet de 60 Kr som blev adresseret til Jonas Lie? – Andreas beder Dig svare ogsaa paa, om Du vil vi skal assurere dine Billeder. Assuransen er Du sikker paa; – men det drager altid noget ud. –»
Munchmuseet, MM K 4468.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.07.1908. Se s. 4
«Maleren Heyerdahl er her ogsaa iaar, han har en ny Kone og en 4 Aars gammelt Smaapige. – – Vi har endnu ikke seet videre kjendte Folk, – og er det godt og behageligt at leve saa isolert og abeselut mest styrkende, – det er saa trættende at høre paa Snak: –      Inger skal begynde snart at bade, der er to Badehuse lige nedenfor, saa det er noksaa letvindt, om ikke saa vak- kert, – thi de forstyrrer svert Udsigten. –      Nu er da Jonas Lie død. – –»
Munchmuseet, MM N 752.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.12.1890. Se bl. 1r
«Jeg har nu begyndt { … }at gå lidt ud – Blir her forresten sålænge til jeg blir aldeles bra – Dette med Laura var jo en skuffelse – Kanske hun { … }aligevel har havt godt af at { … }opholdet hos fremmede folk – Jeg Det lader ikke til forretningen går noe videre endnu men kanske det kommer lidt efter lidt. – En forretning skal jo arbeides ind – Nu hører jeg «Jean» i trappene Han kommer med {D}dejeuneren Kl er snart 12. Jeg har det som en prins her – Lie har skrevet to gange til g generalkonsulen hersteds forat høre efter mig – Denne kommer stadig op med blomster og aviser og passer så på at jeg får mad og sånt så godt som muligt – { … }Med hilsen til Inger og Andreas *Lucy samt husets folk»
Munchmuseet, MM N 1093.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 15.2.1890. Se s. 3
«Gamle Lie og alle de andre Lies var b hos mig på besøg {–}for nogle dage siden –»
Munchmuseet, MM N 1093.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 15.2.1890. Se s. 4
«De er så hyggelige allesammen – men især gamle Lie»
Munchmuseet, MM N 1649.   Brevutkast fra Edvard Munch til Walfrid Wasteson. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg kunde muligens holde Udstilling hos Dem af en Række store Dekorative Arbeider Ibsen, {Bjørnson}NietszheBjørnson som Folketaler – Lie som Jonas Lie og { … }hans Værke – { … }en Del Dekorative Udkast til Universitetssalen{–}: En circaDet30 store Dekorative Arbeider – Dertil kommer Portrætter af kjendte Kristianiafolk og en Række Malerier – { … }og Tegninger – Det vilde blive»
Munchmuseet, MM N 3559.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«StrindbergJonas Lie og flere Gunnar Heiberg»