Munchmuseet, MM T 2570

MM T 2570, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2570-00-Ri

    
    Edvard Munch
5de Aargan
1867

 

      
Munchmuseet T 2570 bl. 1r

    
    Gamle Akers Kirke seet fra Grunerly-
kken

 

      
Munchmuseet T 2570 bl. 2r

    Andreas og Laura og
Inger en Flaske
‹Aadikabaanic›, ett
Papir en skodsk Pen
af Papa et Skjørt.


    Sofie fik af Papa
en Sølvfingerbøl af Tante
en Pesinikniv og en
Sæbe af Papa mig
en Eske og e{n}t Blyant-
Viskelær af Andreas
en Forundrinnspakke

 

      
Munchmuseet T 2570 bl. 2v

    Andreas fik af
Papa en Fugl og et
Farveskrin af Tante
to Ark  …  til at
klippe ud af Sofie en
Lakstang af mig e{n}t
Blyant-Viskelær, af


    Laura fik af Papa
et Dukkehoved af
Tante et Par Vanter
aff Sofie e{n}t S … 


    Inger fik af Papa et
Dukkehoved af Tante
et Par Vanter og en Kam

 

      
Munchmuseet T 2570 bl. 4r

    
    

 

      
Munchmuseet T 2570 bl. 4v
 • 1 Torsdag
 • 2 Mandag
 • 3 Tirsdag
 • 4 Onsdag
 • 5 Torsdag
 • 6 Fredag
 • 7 Lørdag
 • 8 Søndag
 • 9 Mandag
 • 10 Tirsdag
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

 

      
Munchmuseet T 2570 bl. 5r

    6) At have spiist Sildt vil
{ … }Ingen fortryde.

    7) Alt, hvad du gjør { … }med Lyst,
vil blive dig let

    8) Hvor Meget have ikke
de Ulykker kostet os, som
ikke have rammet os, men
som vi frygte

    9) Tag altid fa{ … }t paa Ting
ved { … }den glatte side

    10) Er du vranten, saa
tæl til 10, førend du { … }taler;
Men er du vred, saa tæl
til 100.

 

      
No-MM_T2570-98-Vi

    ger. Kongs{k}gaard
 … 
F … ning
ring
 … 
Havet
 … 
 …  Læst

    Laur
Laura
Laura