Munchmuseet, MM T 195

MM T 195, Munchmuseet. Datert 1916–1930. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0195-00-R

    

 

      
No-MM_T0195-00-Ri

    Hermann Voss gd.16

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 1r

    
    Frau E Andreae Rathenau
    Berlin Grunewald
    Cronbergerstr. 8/9

Fru Holmboe 28 Januar
Inger 5 Februar

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 29v

    En stor sal – «Arbeidet»
      Opbygning – Raadhus – Vika nedrives

    Oslo rådhus bygges – Hovedfelt
sidefelter – Arbeidere der går og kommer
til sin gjerning –  …  og deres udflugter
om søndagen til ud …  omegnen hvorved
{ … }det nuværende Oslo også blir gjengit –
og man får partier fra gader og omegn –

    En annen sal – det gamle Oslo og dets
historie – H{ … }ovedscenen fra B Håkon Håkonson
og Skule med deres kampe –

    Endelig branden i Oslo

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 31r
 • Jacobson
 • Snelandskab Kragerø
 • Storm ved Kysten
 • Studie, Historien
 • Frau Forster-Nietzsche
 • Frau Mustad
 • Den myrdede
 • Madchen in Garten
 • Badende mand I
 • 〃 II
 • Kvinde foran Speilet
 • Neger
 • F{‹s›}isker
 • Arbeidere på Fabrikken
 • Kornhøst
 • Furuskov-stammer i sne
 •       Vårlandskab
 •       Fra Hvidsten I
 •       〃 II
 • Zürich      To Damer på
        Chaiselong –
 •       Strand fra Hvidsten
 •       Kornet slåes
 •       Kvinde på Knæ
 • Badende mænd
 • Vei gjennem Fjeld
 • badende Mænd
  (litet)
 • Bølger mot stranden
 • To akter ‹på›
 • Melancholi
 • Sumpen
 • badende Kvinner
  på Stranden

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 58r

    ‹Håndgivninger›

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 79r


    Gjennomslag av brev til Ragnar Hoppe: MM N 2269

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 94r

    Henrik Lund boet med familien
i  …  etagen under mig på
Paladshotellet

    Han vilde tegne mig –
Meget modstræbende indvillget
jeg –

    Han stiller sig op i 2 meters
Afstand – {s}foran sit {t}staveli

    – H{ … }an myser med øinene – måler
med kul{ … }stenger – og begynner at
tegne – Hans øines kamera bevæger
sig – mysende og målende får han
{m}billedet færdi –

    Det var meget godt –
Du arbeider som

    Hvorfor forresten må Du absolut
tegne på 2 meters afstand –

    Man ser jo folk blot på den afstand
sier han – Du { … }bruger betingelser som en fotograf

    Ja – nøiaktig om man så vil sier jeg

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 94v

    Men kanske man ser et  … 
menneske bedre enda – i en anden
situation – tilfældigvis –

    Kanske har ma{ … }n i {i}10 centimeters
afstand fået et stærkere indtryk af
et menneske

    – Umuli { … }sier han
    Nu skal jeg male Dig sier jeg
    – Ja hvor skal jeg stå sier
han –

    Unødig –
    Jeg så Dig idet jeg gik gjennem
Dit værelse – Du f …  sat husker
sat et stykke borte – Jeg passerte dit
ansigt i 10 centimeters afstand –

    {‹Sna›}Næste Dag m{ … }alte jeg billede –
    Det var overnaturli stort – da
det havde været så nær mig – og
hans hustru – i ildrød kjole der havde
sidde længre borte blev ganske liden

    Hans {h}ansigtsfarve var æblegrønt
mod det stert zinoberrøde –

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 153r

    Mo       Mord

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 167r
Ibsenske ord til mig
Ibsen og Livsfrisen –


    Det var efter min første
Udstilling i

    Jo flere venner jo fler
fiender jo flere venner
Alt er tilladt –
Peer Gynt – Norge
Om sit nye stykke: Borkman ?
Det er blir no djævleagtig ved det

 

      
Munchmuseet T 195, s. 170
 • Cira 580 ‹plant som
  Bringebær›
 • 105 (107?) Birker
 • 11 Sølvpiler
 • 72 til
 • 31 Sølvpopler
 • 27 Allepopler
 • 85 a 90 Løn af Poplerne ‹s› ved Siden
 • 54 Kastanjer
 • 33 (?) Nedover til Kastanjerækker
 • 55 (?) til Kastanjerne øverstfra

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 186v

    Skatter
Brandskat i Aasgaardstrand – kr. 3,80

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 187r

    Paa {P}Træpl{ … }ænerne bliver
der staaende af de bedste Træer
i passende Mellemrum
til Væ{t}xt –

    Så bliver circa 20 Frugttræer
og 30 Prydtræer staaer
extra.

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 187v
 • Graapære 11 + {2 a 3}4 Espalie
 • fortsætter i Gravensten 12 2 Espalier
 • Herrepære 4
 • ‹ … kullsaft … ›
  3 + 1 Espalier
 • Amanlis 4 + 1 Espalier
 • Wiliam 10
 • Souvenir de Congres 4 + 1 Espalier

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 188r

    Fra øverst
 • Glasæble 23
 • Glasæble 2 Espalier 22
 • Ekely 30 2 Espalier
 • Ekely 43
 • Charlamowski 13
 • Aakerø 28
 • Aakerø 32
 • Gravenstener 17 2 Espalier

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 188v
 • Hampus 3
 • Italiensk Muskatæble 3
 • Filippa 4
 • ‹Pe{r}terborgs› 2
 • Cellini 4
 • Skovfoged æble 1
 • Frogmoreprolifik 4
 •  …  æbler 3
 • ‹Frøsaker› 4
 • Signe Tilisch 6

 

      
Munchmuseet T 195 bl. 189r

    {S}Circa 200 på Vestsiden
Bringebær yderst
Frugttræer
Circa 46  …   …  navnløse
Espaliertræer
82 Safstadholm
yders Vis
33 Gravenstener

 

      
No-MM_T0195-998-Vi

    
    Birgit Olsen
    ‹Dunekilsgd› 9b

    
    Fru Frøidis Steen
    Hermann Voss gd 16

    Det er ikke tanke kunst
om jeg ‹maler› menneske med Nerver
og Tanker –
‹Levende› Munch

    
    Frk. Christiansen
    Fr Hildur Christensen
    Hægdehougsveien 20

    T 66297

 

      
No-MM_T0195-999-V