Munchmuseet, MM T 185

MM T 185, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0185-00-R

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 4r

    Såmeget jeg gjerne vilde er det umuligt for mig
utenfor det jeg kan sende af penger at tage del
i Gutternes ‹plan› eller opdragelse eller bestemme noget
herover

    Jeg har jo udførli forklaret før til Dem og ‹over›
Andrea og såmange andre at min kunst mit
hele liv har optat mig helt og at jeg desforuden
har været sygeli  …  og nu kommer ‹annen›
‹tid› –

    Jeg Foretninger er mig yderst besværli
og og lægger alt for meget beslag på min tid
Jeg må derfor helt undgå dem

    Dette betyr ikke detsamme som interesseløshed
for Andreas og hennes families vel – Men min kunst
fordrer min hele kraft

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 5r

    Jeg har osså  …  klart fremholdt for
alle osså for Andrea at jeg her på Ekely i
den grad bliver forstyrret i mit arbeid af
fo{k}\l/k fra Oslo og utenbys samt fra udlannet
at jeg de senere år har været hjemløs og blot
har ‹boet› på Nedre Ramme Hvitsten og på
reiser –

    Dette Derved vil man skjønne at det blir
mig umuli at følge Gutternes ‹fordre› med hensyn
til buxeknappe eller om de får sukker i ka kaffen

    Heler ikke hvordan det står sig med sildefisket
nordpå eller hva Ellingsen skylder for skuta

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 6r

    Da jeg en i en lang række år blev spurt
om  …  om jeg da ikke eier en mangerække eiendomme
langs kysten – Der har været snakket om 6 eiendomme
blandt annet eiendommen i Kragerø og på Jeløen
synes jeg det er hensynsfuldt  …  mod disse folk
og osså af hensyn til mig at oplyse om det
rette forhold – Jeg eier:

    Ekely hvor jeg har 6 atelierer med store
dekor monumentalmalerier –

    Nedre Ramme hvor jeg ligetil i sommer har arbeidet
på en forbedret udgave af Alma mater

    ‹samt› en Hytte i Aasgaardstand hvorj hvor jeg stadi
blandt ‹annet› med gjør studier blandt annet til Livsfrisen
Herfra er osså Reinhardtfrisen Lindefrisen og Freiafrisen

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 7r

    Hus Huset består af et værelse stort 3½ × 3½ × 2 m
Jeg kan ikke hoppe i det ellers får jeg ‹stød› i taket

    Huset kjøbte jeg uset på Jarl dampskibet
Jarlsberg for 800 kr – 200 kr skulde betales om
14 dage resten var lån –

    For to år siden holdt den ældgamle hytte
på at reise til søs Jeg fik tjoret det fast

    Det var osså et rum til en ku – Det lavet jeg til
etslags værelse –

    Huset  … > huset var bebod af tæringsyge
i årrækker – Det var ikke at b …  misunde af
nogen

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 8r
    
    Konsul H. Kaarbø


    Sender 400 kroner extra grundet
uheldige fiskeforhold

    
    Edvard Munch

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 16r

    Det er jo mærkeli for mig at se
hvor lite det skulde til forat ordne
alt i Sigerfjord – Gutterne på skolen og
det nødvendige i Sigerfjord – Af mine penge
er brugt fra begynnelsen af Sigerf December
omtrent 1000 kr til mai – Et halvt år –
800 kr har jo Kaarbø ikke funnet nødvendigt
at bruge – Fra Septem{}\b/er havde jeg 1000 kr
liggende beredt til Andrea – Dog havde Andrea
fremsat sine forskjellige uoverkommeli krav
så mærkeligt at jeg ikke fandt rigti at sende
pengene før ved nyår – Når Andrea selv ‹fjerde› kom
den lange vei { … }\f/orat sætte gutterne in kunde
jeg ikke tro det var mangel på mindre beløb

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 16v

Det skulde nok ikke så stort nødråb til
i December forat jeg skulde sende penge

    Heller ikke havde de lidt slig nød
ved at vente til nyaar

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 18v

    Jeg skriver

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 19r

    Jeg synes jeg hører
de kloge herrer med
fingern på næsen funderer
og grunder

    Om nu ut intægterne
blir mindre skal så
afskrivingerne fremdeles gå
for sig

    Jeg skal si Hvis jeg
‹river ned husene› og
pakker billederne i ruller
kan jeg personli ha det
lisså godt – Men min
kunst vil tape –

    Jeg vil da sælge osså
meget mindre og skattes
væsenet vil tape
– Som det er ydret

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 19v

kan jeg ha oversigt over
mine billeder – Finde frem
det der bruges til at
males færdigt –

    Det der kan bruges
til forstudier til { … }\nye/
billeder.

    Finde frem den
grafik der kan anvendes
til salg –

    Efter min erfaring
med de { … }\h/errer så
har de h …  hverken
forståelse af min ‹hv›
kunsts betydning eller
kunstens betydning i det
hele taget – De vil
vel da ikke beklage
større om min kunst
lider deraf – Jeg kan
derfor fortælle at de taper
pen{ … }\g/er –

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 20r

    
    Oscar Cals Carlsen
    Alf Carlsen
    Fredrikborgveien 16
     …  Skibsreder klos Kloster

 

      
Munchmuseet T 185, s. 23

    Det er ingen sag når
en mor som Andrea  …  vilde
kunne la omsorgen for sine og Ellingsens
børn på mig – og Johanne la omsorgen
for sin datter og sine barneb … arn gå
over til mig – Hennes annen datter kan
ta post så har Johanne blot Andrea
– Hennes mand er foretningsmand
og kan nok greie sig ‹saa› kan og Andrea
ialfald med Hvorfor sender Andrea ikke
barna til Bergen nær moren hvor
de har boet har forbindelser – Jo – Jeg skal ha dem

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 32r

    Det er ikke landhandel
med lagring af varer med
blik på høikonjungtur

    Jeg har aldri malt for at  … 
sælge – Det nyttet ikke da ingen vil
ha billederne lige til ‹hen i› mit 50 aar

    Nu er det annet nu laver jeg
guld –

    Jeg maler ikke for salg
det er for at nå det høieste i min
kunst – Man har i Vestre Aker
ødelagt chansen for mig

    Norge havde ‹vel ikke› tabt ‹hund›
ved at la mig fåt fred

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 51r
    
    Kjære Inger


    Slig som forholdet er udviklet sig
er baade Du og jeg nødt til at holde
os fjærnt fra Andrea og gutterne –

    Hun har vist hva hun er ista{d}\n/d –
Nu er gutterne maten p{ … }\å/ kroken
krogen – Kommer de Først er det vel Du
der skal { … }\b/ide på { … }\/ har vi hele
familien.

    Man lader som om vi er de
eneste – Familien har far og mor
og megen velsituert slægt

    Hvis hun reiser fra sin mand
er moren det nærmeste –

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 51v

Andrea har sendt gutterne
til Oslo bare forat lægge
familien på mig og Dig

    R …  Hun kunde sendt dem
til Bergen i nærheden af moren –

    Jeg Vi kan næppe skrive
til Andrea efter hva hun
skrev om Dine udtalelser i brev
De ‹jo› må bare være få ord og
med kopi

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 52v

    Expeditionen i høst består
af Andrea og to gutter og søsteren
fru  …  Meidel – Den var vel udstyret
af Johanne og Meidel der vel havde
betalt turen –

    Kanske jeg osså skulde hat frk Meid{ … }\el/
som gartnerske –

    Expeditionen kostet ikke så lite –
Var der g{ … }\å/et til gutterne så var
alt gåt glat

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 55r

Ligedan med min ‹søster›
    Vi har havt et så opslitende
liv og er begge sygelige og nervøse så
vi kan ikke ta på os det oprivende
der er i at tage del i en større fam direkte
i en større families forskjelige vanskeligheder

    Vi følger dem med deltagelse i deres
livskamp       men annet end det jeg kan
gjøre med pengebidrag orker jeg ikke

    Jeg Slige påkjenninger som jeg
fik i høst må aldri gjenta sig
Alle henvendelser må ske til advokaten

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 55v

    Giver 10,000 kr  …  for alt i alt engang for alle – Det
kan ikke blive tale om mer fra mig
Det Disse overlades til en advokat til
uddeling efter passende måte

    Jeg må have absolut fred for
mit arbeides skyld for for min helses
skyld. Jeg må altså ikke oftere forstyrres
med krav – Heller ikke kan jeg indlade mig
på noen omsorg for børnene med hensyn
til hvor de skal ha skole eller lignende – Hvil
Vil forældrene holde dem på skole langt fra
hjemmet så må de ta det fulde ansvar

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 56v

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 57v
    
    Harald Kaarbø Svolvær


    Grundet de uheldige fiskeforhold i
Lofo{ … }\t/en sender jeg iår 200 kr pr mand
til besø viderebesørge{s}\l/se til Sigerfjord
efter behov

    
    Edvard Munch

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 58r

    Anton Søberg
Vognmandsgate 2 3de Etage

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 60v
 • Alma MA{E}\T/ER 13
 • Jappe på stranden 7
 • Kvinne i måneskin
  utenfor huset – 10
 • Hjertet – 5
 • I verdensrummet 5
 • Ligstrå – 3
 • Kvinne stående i
  vanduet – 5
 • Adskillelsen 5
 • Kind til Kind – 16
 • Kvinnehode ved strand
  12 forskjellige tryk – 12

    Kasse 6 ‹nedennfra›

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 65v

    Morgen

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 66v

    Nat
aften

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 71v

    Kristian leger med
Skibe på en Dam

    Tulla holder sån
Spetakkel i Vandet at
de  …  vælver

    – Dada sier til Tulla
hun skal holde op
Kristian er ‹enn› ikke
Dada holde op
men Dammen er i slig
Vandet er i slig Uro at
Kristian ‹nu› ikke kan bruge sin
Baad

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 73r

ja men forskjellen er
at jeg havde Grunde dertil
og

    Hun hørte ikke paa
mine pene Bønner
– og ble sint når jeg
endelig taber Taalmodigheden

    – Jeg er jo ældre og
har mer {e}\E/rfaring end hende
så hun må jeg være mer
føielig mod mig

    For jeg forstaar hun
‹undrer› dette blir der
ikke helt {godt}\trygt/ Forhold
mellem os

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 73v

tydeli vise at det ikke
oftere sker og at hun ‹undres›
at hun må høre på
mig når jeg ber hende pent –

Dadaen   Hun sier hun
ikke vil gjøre det mer –

– Kristian    jamen det { … }\h/un
erfar gjøre mig det
klart forat vi skal blive
rigtig gode Venner at
hun overhovedet er mer
føielig mod mig sin ældre
Bror – Ellers er jeg ikke
sikker – Hun har jo nu så ofte
gjort mig disse slig Ugagn

    Jamen hun sier Du har
været sint – så blir hun
sint

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 74r
Kristian ber hende
pent at holde op
– hun gjør det ikke
– så blir Kristian vred
{s}\v/red og sier fra 

Så blir Tulla sint
– 
{D}\K/ristian henter {K}\D/adaen
– og Dadaen snakker til
Tulla – 

Tulla lover at holde op 
    – Er du ikke nu
fornøiet
sier Dadaen til
{ … }\K/ristian – 

    – {N … }\Det/ er jo bra hun
h{‹u›}\o/lder op – men jeg vilde
jo gjerne hun skulde

 

      
Munchmuseet T 185 bl. 74v

    Dada 15 aar Adv. Nørregaard
Kristian 10 aar spilles af Maler ‹Munch›
Tulla 5 aar spilles af Frøken Inger ‹Munch›

Kristan holder paa
at stelle med Baat
Legeskibe og Lege Møller
ved en Dam
læser Lexer  

Tulla holder ret som
det er spetakkel og slåer
i Vandet så Kristians
Legesager stadi går i Ulave
 

– Det holder sig ved
hele Dagen        

 

      
No-MM_T0185-98-Vi

    { … }\No 8/
10 – eller 11

 

      
No-MM_T0185-99-V