Unge Kunstneres Samfund

Kunstnerforening. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

I privat eie, PN 10.    Brev. Datert 12.1933 . [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 11.    Brev. Datert 28.12.1938 . [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Unge Kunstneres Samfund til Edvard Munch

Det finnes brev fra Unge Kunstneres Samfund til Edvard Munch. De er ikke digitalisert.

Unge Kunstneres Samfund er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 457.   Varia av Edvard Munch. Datert 12.1943 . Se bl. 2r
«Unge kunstneres forening»
Munchmuseet, MM T 185.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 56v
«Ung Kunstneres samfund»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 112v
«Unge Kunstnere