Munchmuseet, MM N 1449

MM N 1449, Munchmuseet. Datert 1930–1944. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1449 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    For  …  circa 50 år siden blev
jeg af gamlefrua Kinck næsekastet
at jeg ikke malte publikumsbilleder
så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars
og min brors død. Jeg havde da
malt vår og de fleste billeder i
galleriet som jeg ikke kunde få solgt
da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr
stykket –

    Havde jeg malt slige dårlige billeder da
havde jeg nu været helt fant og kunde
ikke hjulpet h nu han Andrea

    Nu efter 50 års forløb vil n
syns nok ma Kaarbø og søster og
Andrea at jeg skulde helt ofre min
tid mine penger og min kunst for
Andrea og børn –

    Jeg kan si det samme – nu
Havde jeg gjort det vilde Andrea og børn
nu kunde fået hjælp for  …  et par
år. Men da det så vilde ha
været slut med de penger hun havde
fået naturligvis og det var bleven slut

 

Munchmuseet N 1449 bl. 1v

med meg, mit arbeide mine penge
og min kunst vilde vi alle været konkurs
fant og Andrea og børn stod der
blanke uten noen hjælp

    Kaarbø og de to søstre skal «lirke»
med mig så jeg tilslut får
børnene på mig –

    Men selv om Nordlændigerne er listige
må han ikke tro jeg helt gj
ikke helt gjennemskuer ham –

    Jeg sier bare foreløbig intet –
    Kaarbø vil det på en måte bra
og det er jo bra han tar sig af
Andrea – Han har inflydelse og
han kan jo skaffe Andrea hjælp
deroppefra blandt Ellingsens store slægt
og venner deroppe – Nu sier Kaarbø: det
er bare jeg mig hun kan stole gjøre regning
på. \Kaarbø  …  { … }og søstre har ingen forståelse af
mig – Tvertimod –
/

    Nu har jeg da grundig fåt vide
hva jeg vilde havt på mig hvis jeg
Andreas plan var lykkedes – Al den
 …  ståhei for { … }lidt sygelighed i hjemmet hos Einar
Andrea skulde været glad over
aldrig at ha havt den værste sygdom
i huset –

    Kaarbø snakker altid nu om Andreas triste skjæbne. At ‹Du› blir
kom til Sigerfjord – Nok  … 

    Jeg tænker fru fru Kaarbø og søstre har cirka mot mig
nu sagt det samme som fru Kincks: Hvorfor har jeg ikke solgt publikumsbilleder