Munchmuseet, MM N 1449

MM N 1449, Munchmuseet. Datert 1930–1944. Brev til Inger Munch