Munchmuseet, MM N 878

MM N 878, Munchmuseet. Datert 19.9.1904. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 878, s. 1
    
    Kjære tante!
 Det er
let at at forstå at I
blev forskrækket over disse
gjentagende «Slagsmaals-
historier» der jo simpelthen
ikke er annet end at
jeg blev overfaldt – Det er
nu da heldigvis gaa{ … }et bra
af – Haukland har ihvertfald
fået sin tilstrækkelige Straf –
 …  Krohgs artikkel i Verdens
Gang
var for mig ækel
men det er fordi jeg med
Grund har udskjældt
Krohgs Bohemkreds der

 

Munchmuseet N 878, s. 2

bragte mig så megen
Fordærvelse for en Tid siden –
Hamsun har osså forsvaret
Hændelsen og det kommer
af Hamsun og Haukland
turet sammen i Kjøbenhavn
– Nu ja, det er jo godt
bedre end ventet – den Sag –

    Her har jeg det deiligt nu
Nørregaards var her igår
og moret sig kostelig –

    Udstillingen i Kjøbenhavn
har været meget vellykket
den eneste slette Kritik
er af Morgenbladet
optagen – samtlige øvrige
var mer eller mindre rosende

 

Munchmuseet N 878, s. 3

    Jeg har i Kjøbenhavn udstillet
mine samtlige Billeder
og det har glædet mig
at ikke en Avis har
antydet at Billederne
skulde være uanstendige
– som Aftenposten for {3}2 År
siden –

    Jeg for min Part behøver
jo h{ … }eldigvis ikke at
træffe mine kjære Landsmænd
jeg liker mig godt her i  …  her
i Aasgaardstrand og har
gode Venner nok i Tydskland

    
    Med Hilsen til Inger og Laura
    Din heng. Edv Munch

19-9-04 Aasgaardstrand