Munchmuseet, MM K 4528

MM K 4528, Munchmuseet. Datert 04.06.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
4de Juni.    Kjære Edvard!


    Vi fik igaar Penger 80 Kroner fra
Dig gjennem Anvisning, vi takker Dig
meget derfor; – ondt er det, at Du skal
have dette paa Dig – jeg synes det er
gruelig ondt. – Vi har det nu da saa
rigeligt med Penge; – det var saa
svert meget ogsaa, Du sendte. –

    Vi har fuld Sommer, men Tørke.
Idag kom dit Brevkort, tænk at
Du har havt det koldt i Paris, det
var da slemt, – Du taler ikke
om din Helse. –

    Doctor Grøn var her paa Visit i
Søndags med sin Datter, det var
da i Anledning Dig, – hans hele
Ansigt straaler, naar han taler om
Dig; det var morsomt, at Du fik
gjøre dette med Mappen. Datteren
var ogsaa saa straalende, de sætter

 

      

saa svert Pris paa den. – De
synes vort Logi var saa nydeligt, de
gamle Møbler taer sig saa ud. –
Igaaraftes fik vi see noget om din
Udstilling i Verdens Gang, vi har ogsaa
læst Dagbladet om dit Billede i Berlin.
Det var morsomt om Du havde nogle
Kritikker at sende os, men det er vel
Bryderi for Dig – det er jo storartet
Omtale. –      Jeg tænker saa meget
paa Dig – –      det har været
stride Tider.

    Alle Træerne staar fuldt udviklede,
men det er sørgeligt, at Regnen
ikke kommer, det seer bedrøvelig ud
for Landmanden.      Det
er saa deiligt her paa Fjeldet
med Søluft. – Laura sidder med
sit Arbeide der fordetmeste, – hun har
været svert bra i Sommer. –
Nu skal hun reise i Juli til
Lillehammer, og dertil glæder hun sig. –
Inger skal ogsaa reise op en Stund.

 

      

    Doctor Grøns Adresse er
«Dr F A Grøn, Victoria Terasse.»
Han fortalte her, at han havde skrevet
til Dig. – Han vilde sætte meget
i at faa nogle Linier fra
Dig. –

    Inger var igaar i Byen efter
Büsten. Den er altsaa her nu
i god Behold. –
Imorgen skal hun til Dr
Amundsens
til Middag med
Fru Herseth. – Vore Værts-
folk er fremdeles de samme
snille, og tager saameget
Hensyn til os i alt. –

    
    – Smaapigerne hilser Dig –
meget.

    Din hengivne K Bjølstad.

 

      

    Skriv snart nogle Ord igjen