Munchmuseet, MM K 4528

MM K 4528, Munchmuseet. Datert 04.06.1896. Brev fra Karen Bjølstad.