Munchmuseet, MM K 4477

MM K 4477, Munchmuseet. Datert 02.06.1909. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Onsdag d. 2den Juni    Kjære Edvard!


    Nettop læste jeg om
Kunstmuseet i Morgen-
bladet
, og fik jeg saa
dan Lyst til at skrive
til Dig. – Nu er der
Liv og Rørelse i Museet,
det aabnet jo nettopp nu
– det skulle have været
morsomt at see dette
blandede Publicum., – (sat
ubemærket i en Krog) –

    – – Jeg glæder meg

 

      

saa til at faa see denne
Forandring.., Det er da en
Lykke at en saadan dyg-
tig Mand som Thiis er blit
Directør hernede; – saa ufor-
færdet. – Naar Publikum Sværmen
har gjort ifra sig, saa haaber
jeg at faa Anledning til
rigtig godt at besee ‹noget›

    – – Sørgelig at Krog og Heyer-
dalh
er blevne saadanne
Skumlere, og Krog som
engang saa begeistret sagde
til Inger. «Han skal bare
male for Gallerier han». – Det
er vel hans Kvindemenne-
ske, som har gjort ham
til det han nu er. –

 

      

    Jeg haaber Du har havt
en hyggelig, rolig Pindse,
– vi var hos Laura 2de
Pindsedag, hun beer at
hilse Dig, og takker
Dig saa hjertelig. –
Bestyrerinden, Frøken Gaarder
kom ind til os, og
saa traktered Laura med
Appelsiner. – Det er en
ren Lykke, for at denne Damen
er kommen der, hun ‹passer›
saa godt, har Kunstinteresser
og de har da saameget
fælles. – Hun taer hende med
ud imellem, – og det
er saa godt for Inger;
– der ofte kan bli saa
medtaget efter saadanne
Ture. – Nu skal vi tage

 

      

nogle Ture sammen med
Frøken G. det gaar bedre –
– Hendes Broder, kan jeg huske
bestilte for mange Aar siden af
et Billede af Dig; men saa opdaget
Du, at Manden var fattig, men
trods det, gjorde \Bestilling/det af Velvillig-
hed, – og derfor blev det intet
af. – tror jeg at erindre. – Det
er saadanne ædle Naturer
paa disse Mennesker. –

    Nei nu har jeg kludret
saa, bare Du forstaaer
det, – imellom kan
jeg drømme om Natten at
vi sammen i N° 4 Grynerløkken
leter efter 1 Krone i Lommer
Skuffer, – til Malersaker
– vi har vist ogsaa gjort det
engang. – Nei nu farvel

    
    mange hilsener fra Inger og
    Din heng
Karen Bjølstad