Munchmuseet, MM K 5109

MM K 5109, Munchmuseet. Datert 05.05.1894. Brev fra Karen Bjølstad.