Munchmuseet, MM K 4541

MM K 4541, Munchmuseet. Datert [??].[??].1897. Brev fra Karen Bjølstad.