Munchmuseet, MM K 4538

MM K 4538, Munchmuseet. Datert [??].[??].1896. Brev fra Karen Bjølstad.