Vilhelm Frimann Koren

(1865–1927)
Norsk lege. Barndomsvenn av Munch. Portrettert av Munch i 1927, rett før sin død. Gift med Agnes Koren.

Relaterte personer

Vilhelm Frimann Koren er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«En særlig glæde hadde jeg av å snakke med husets søte døttre, særlig Ko «tvillingene». Av hele slekten er der ingen som i sam- me grad har Munch-præget. Særlig hun som er gift med doktor Frimann- … \Dahl/ligger\ligner,/ forekommer det mig, i forbausende grad ungdomportrætter av dig. Den andre er altså gift med Hans Jacob Nilsen. Begge er meget kunstelskende og det er visst deres høieste ønske å kunne få møte dig. Jeg er nesten sikker på at om du lærte dem å kjenne, vilde du få lyst på tegne dem, enkeltvis eller sammen.»
Munchmuseet, MM N 457.   Varia av Edvard Munch. Datert 12.1943. Se bl. 2r
«E …  Æg fra    Korens datter Æg fra Løiten FrLang Ree R‹o›stad Æg Arkitekt Roede Kager {T}Bror til Mathiesen Tøfler»
Munchmuseet, MM N 1006.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.1.1926. Se s. 1
«– Jeg har bedet Dr. Koren at være Marskalk – og skal tale med»
Munchmuseet, MM N 1115.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1926. Se s. 1
«Jeg talte med Dr. Koren der sagde at det ikke var så let med engang at konstatere sygdommen – så dette kan forklare at vi intet har hørt – Det er glædeli at tænke på at Laura har ligt sig i sin lille bolig og at hun så ofte    har»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 65
«– Hør Du – Du må sk ha Doctor jeg skal ringe op Koren»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 65
«Koren var Bohemernes Gratisdoctor – – Det var en høi rødnæset Mand der var blevet lidt religiøs og Antialkoholist –»