Kaare Mathisen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk gartner og sjåfør, ansatt hos Munch på Ekely.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Kaare Mathisen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Ukjent, PN 838.    Brev. Datert 27.12.1931. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Kaare Mathisen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 676.   Brev. Datert 17.08.1931.  

Kaare Mathisen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 457.   Varia av Edvard Munch. Datert 12.1943. Se bl. 2r
«E …  Æg fra    Korens datter Æg fra Løiten FrLang Ree R‹o›stad Æg Arkitekt Roede Kager {T}Bror til Mathiesen Tøfler»
Munchmuseet, MM T 244.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935–1936. Se
«Kaare MathiesenFornebø»
Munchmuseet, MM T 248.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942. Se bl. 20v
«Kaare MathiesenFornebø»