Gabriel Finne

Gabriel Grubbe Dietrichson Christiansen Finne (1844-1907)
Norsk lege og oberstløyntnant i Hærens sanitet. Far til Munchs nabo, Diderik Eugene Finne.

Relaterte personer

Les mer

Gabriel Finne er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4424.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1893. Se s. 4
«Dersom jeg ikke kan faa Tag i «Dr Finnes» Adresse er det nok naar Du bare skriver «Christiania», da der bare er en \Dr/ Gabriel F der. – Jeg ved intet nyt, – Du ved mere, da vi holder bare Intelligensen, Du læser vel alle Blade! – – Inger og jeg er altsaa nu for Tiden alene, – vi har det bra, godt og varmt. . Landh Wihes er meget opmærksomme med os, invitere os i sine Selskaber, – der forresten er noksaa kjedelige. – –»
Munchmuseet, MM K 4428.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.02.1894. Se s. 1
«Om Du skulde være i øieblikke- lig Forlegenhed kunde kanske disse 10 Kr være til Nytte foreløbig. – Dr Finne har igjen talt med Andreas om Billedet, – saa det nu vel blier Alvor med Kjøbet. –»
Munchmuseet, MM K 4429.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.04.1894. Se s. 3
«– Vi ere alle friske; det grønnes ogsaa her; – det er bra at Du ikke sælger Nizza Billedet for billigt. – Jo Finne er en smaalig Person, han er saa skamfuld at han formelig vender sig bort fra at møde Blikket, naar vi mø- der ham, saa er det og med Andreas. –»
Munchmuseet, MM K 4432.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.11.1894. Se s. 3
«– Andreas talte i Aften om Dr. Finne og Maleriet, han troede, at han nøiet sig med Kopi. – Kan Du ikke skrive og forhøre Dig nøiere, – det er altsaa hans bestemte ønske, om at have et Portrait af P. – Andreas siger, at han er ikke flot med Penge, – men det har Du vel heller ikke ventet. – – Eller vil Du en af os skal spørge ham, – – han kunde da sende Dig Pengene, – naar Du bestemte Dig, – eller det blev ordnet. – Er Du i Forlegenhed for Penge saa maa Du ende lig skrive. –»
Munchmuseet, MM K 5110.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.03.1894. Se s. 1
«– Brevkortet har jeg faaet, og jeg takker Dig for det,– det er så godt at faa høre fra Dig.. Du har altså ikke hørt fra Finne,– det er noksaa gement – hvis han trækker sig tilbage,– –det var forresten noksaa slemt at dette Billede skulde gaa væk,– rige Folk ere altid Gniere – – jeg er lei over at jeg ei skulde kunde faa sendt Dig en Sum;– og endda talte Manden som om han var Kjender af dine»
Munchmuseet, MM N 527.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«NoteDr. Finne vilde kjøpe det lille billede av min far for en billig penge. Heldigvis blev det ikke solgt.»
Munchmuseet, MM N 798.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1893. Se bl. 1r
«Den værste strid er over – Udstillingen er nokså godt besøgt og jeg sælger lidt – Man bruger naturligvis mund – men det er jeg jo vandt til – Jeg tænker nu at begynde at arb male – Jeg skal skrive til Finne snarest –»
Munchmuseet, MM N 800.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.12.1893. Se bl. 1r
«Nu må I ikke tage hensyn til de slemme kritikker som selvfølgelig Aftenposten plukker ud – Jeg skal se at sende ind noen gode – Jeg skal tænke mig om et par dage i anledning Finne – Det er nemlig bedst jeg selv skriver – Send mig imidlertid strax hans adresse –»
Munchmuseet, MM N 802.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.2.1894. Se bl. 1r
« Jeg har i disse {d}Dage såmange Breve at skrive at jeg nu blot sender noen {o}Ord og takker meget for det tilsendte der kom meget hensigtsmæssigt – Fra F. har jeg endnu intet hørt – forhåpentlig vil det kun{ … }ne blive over– flødig – Jeg har i den Marts {u}Udstilling i Frankfurt – i April i Hamburg og i Mai i Leipzig –»