Lemich Wiehe

Født 1863. Dødsår ukjent.
Norsk landhandler. Husvert for Karen og Inger i Kirsebærhaven, Nordstrand.

Les mer

Lemich Wiehe er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 1
«Sæterdalens Landhandleri brænder, Du kan tænke Dig, det er et storartet Syn, – Nordstrand er jo paa denne Tid som vakkrest, med deilig hvid Snee paa Træerne – saa Terasserne taer sig saa nydelig ud i dens prægtige Belysning, – Bygninger ne ere totalt nedbrændte, – intet Menneskeliv – men det gjaldt ogsaa i en Fart at faa ræddet sig; – jeg har været derborte og seet paa, – Brændsprøite er kommet fra Byen, men for- sent, de sprøiter nu paa Gaarden ligeoverfor. – Kom Wies i Brand var der Fare for os; – Inger er borte og seer»