Munchmuseet, MM T 2724

MM T 2724, Munchmuseet. Datert 1908. Skissebok.
Filologisk kommentar: Tekstretningen varierer (opp ned, på langs av sidene).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 2724 bl. 2r

Da det viser sig at det i
ophidset Tilstand skrevne Brevkort
er overskredet de{t}\n/ tilsigtede Virkning
og giver et af mig { … }\i/kke tilsigtet
Indtryk af Beskyldninger – beklager
jeg herved dette og glæder det
mig meget at Hr Krohg
overbevist på sig og sin Bekjendtskabskres Vegne er om sin og sin
Bekjendtskabskres’s Uskyldighed og i Uvidenhed om
i de{n}\t/ år i 1902 antyded Begivenhed

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 3r

på videre Papir
– De får henvende
Dem til den Mand
der brød sit
Æresord –
som jeg sa hvis
ikke dette holdt
ødelægges jeg
han får ta Ansvaret
for denne sygelige
ophidsede Tilstand

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 4r

Jeg følger
Jeg føler mig
ikke forpligtet
til Undskyldningsbrev
da Brevets
 …  Brevkortet
skyldes en sygeli
ophidset Tilstand
fremkaldt ved
en Række på
hinanden følgende
Overfald

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 5r

fra den almin
Snigmorderiske
Baghold –
Angreb fra alle
Kanter i sin Avis
privat i og d … 
(som Hr Krohgs
Knytnæveartikel)
som i min
Kunstvirksomhed

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 6r

Jeg

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 6v

År efter at man
omtrent havde fået
mig ødelagt 1902
{Jeg}\Det/ glæder mig
at {H}\h/øre og det vilde
glæde mig om
det forholdt sig så
at Krog er så
uskyldigt i alt
og ikke vidende
om de forskjellig
«Spilopper» hans
Bekjendte har ‹lavet›
mig

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 7r

    Jeg beklager at jeg i den
Ophidsede Tilstand – ikke udtrykte
mig rigtig – det var egentlig
beregnet på Hovedsagelig tiltænkt
den Hr Krohg som Winkelskriver
og Journalist – den tarvelige
Knytnæveartikel hvor forsøges
i Verdens Gang forsøges knæsat Løgne
og udbredt andre Løgne med flere 1904 to

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 20r

Brevet var
    Kortet var skrevet i
Ophidselse og uoverlagt og tænkt
som S\s/var på Krohgs skammelige
og forvrængende Knytnæveartikel
1904 – hvor Løgne som at
jeg ‹skylde› have Pryglet ‹så›
mange forekommer

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 23r

Kortet var skrevet
mens Hovedet
var hed af
Ophidselse (‹Sammenlig›
Haukland Knytnæve
Artikel)

    Jeg mener imidlertid
ikke at have
gjort hrr Krohg
de nævnte {S}\B/esk

Kortet ikke indeholder
de nævnte Sigtelser

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 23v

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 24r
 • Commeter 91
  Weihnachten
 • Commeter 22
  Badend Madchen
 • Commeter IX
  Aasgaardstrand
 • Commeter VIII
  {S}\G/adebillede
 • Commeter 79
  Have
 • Commeter 107
  Skov

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 25r
 • Juleaften i Hus      Commeter VIII
 • Badende Madchen
 • Landschaft Mand und Strand
 • Gadebillede i Aasgaardstrand
 • Grøn Have Aasgaard
 • Skov

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 25v
 • Kartenspieler K...
  Elgersburg
 • Weimar Trunkenboldt
 • Selvportrait Weimar
 • 1905 Forårsbillede
 • 4 Forårsbillede
 • Kollm

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 26r

    Det er mig ikke bevidst
at have beskyldt Hr Krohg
for de  …  Brevkortet antydede
Handling 1902 men skal
herved erklære at jeg ikke har
 … 
det ikke har vært ‹Mening›
hvis Misforståelse foreligger

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 27r

Jeg beklager selvfølgelig det
hvis Kortet {er}\g/iver
 …  { … }\A/nledning
til Misforstaalelse
eller Beskyldning
mod Skyldløse
– Brevkortet var
ikke tænkt som
indeholdende de
nævnte Beskyldninger

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 28r

Det
Som Journalist
ved og J
«Jurist» forsto
Hr Krohg at
holde sig væk
fra Lovens Hånd

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 28v

Bølleoverfald på
en ukjendt Mand
– der blot havde
gj{ … }\o/rt den Feil
at være høfli
{l}\og/ venlig ligeoverfor
en Pøbelagtig
påtrængend
Landsmand

– { … }\I/ samme
Artikkel gjøres
Forsøg på Forvrængen
af {s}\S/andheden

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 29v

Derimod
af en (uden
Overilelse eller
med ophedet Hoved)
skrevet Artikkel
som jeg må betegne
med et skammeligt
Overfald på mig –
Den forsvarer samtidig
Hr {R}\H/aukland for
et i Hidsighed
udført rått

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 30r

Endvidere erklæres
De ikke tilsigtede
Beskyldninger var
skrevet i en
sygelig Opidselse
fremkommet efter
en Række Overfald
fra en bestemt Kres –
– Disse Overfald
skal jeg selvfølgelig
ikke beskylde Hr
Krohg for
med { … }\U/ndtagelse

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 30v

{ … }\J/eg mener der
af den nævnte
Beskyldningen ikke
findes i Kortet –
Det glæder mig
at Hr Krohg for
sig selv og sin
Bekjendtskabskreds
føler sig så skyldfri
og skal da gjerne
{ … }\d/ertil give en Ærklær
at heller ikke Hensigten
var at beskylde ham
for de nævnte
Handlinger

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 31v

    {S}\K/ristian Krohg der forsvarer
en Nordlandspøbel Hauklands
feige Overfald – på en ukjendt
mand – der intet har gjort
men derimod  …  vist sig venlig
mod en påtrængende fremmed
der ukaldet to Ganger kommer
 …  ‹Bord› –

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 32r

der feigt Overfald med en
Jernring på Hånd – mens
Jeg sidder forsvarløs sammentrængt
mellem Stole og Bordet –
Dette forsvarer han på min
Bekostning fremhæver Haukland
Løgne – tiltrods for en lang
med Viden ‹bekræftende› Artikkel

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 32v

Dertil opfordre han
{d}\a/ndre drapelige Forfatterhelte
til ligeledes Forsvar på min
Bekostnin

    Han må vel kunne tåle
at på et A jeg i et
Anfald af den sygelige Ophidselse

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 33r

som disse på hinand
følgende Overfald –
lar ham erindre at
{‹for›}\de/ i hans nærmeste
Kreds udøvede et svigefuldt
Baghold i 1902 – der kostet
mig min venstre Hånd og
Helse for Livet

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 33v

    I samme Artikel {får}\som/
får Hamsun til at
at fremsætte diverse Løgne
forat sætte mig i slet Lys
vori han fremstiller mig

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 34r

som en Slagsbroder –
Jeg var dengang syg og
medtaget efter gjentagne
Overfald i Avis – ude af
stand til at tilbagevise
disse lumske Angreb

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 34v

    Har modtaget  … 
og skal i den Anledning meddele
Dem at jeg ikke har beskyldt Hr
Krohg for i Brevkort for den i
1902 mod mig udfø i Drøbak
mod mig udførte Handling – til
hvilket {B}\I/ndholdet antyder –  … 
skal jeg erklære hvis Misforståelelse foreligger
dette ikke har vært Meningen –

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 35r

    Har modtaget Deres Brev
af 14de Juli og

    Jeg skal i den Anledning
meddele Dem at jeg ikke har
tænkt at sigtebeskylde Hr Krohg
for den i

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 35v

Jeg antar Haukland
fik sin fortjente Straf i
danske Aviser og af mig
{ … }\m/ed en Stok der
‹knuste› på hans Ryg

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 41r

    I Svar af Deres ærede af
skal jeg meddele Dem at jeg
ikke er af den Opfatning i
bemeldte Brevkort at have
gjort Hr Krohg de af ‹Dem›
siterede Beskyldninger

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 41v

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 42v
 • 19
  4 Småpiger
 • 17
  Prybyschewski
 • 20
  Winterlandskab
 • 68
  2 kvindelige Akter

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 43r
 • 7 Kusz
 • 82 Warnem
  Travemunde

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 43v

      Munchen
 • XI
  Kvindelig Akt
  sort Haar
 • 94
  Udover Fjorden
 • 116
  Badende Gutter
 • 120 Blå Dame
  blåt Vand

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 44v

      München
 • Gammel Fisker
  gul Grund
 • Selvportræt
 • Prsysbyschewsk
 • Drachmann
 • 4 Pastel
 • Portra\i/t
 • 30 Aas{ … }\går/dstrand
 • Træ –

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 45r
 • Puberte –
 • Stort Træ

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 45v
 • Commeter
  77
  Syv F
  4 Livsaldre

 • Syg Pige
 • Aasgaardstrand
 • { … }\S/ommernat
 • Commeter 1{9}\2/1

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 46r
 • 66
  Puberte

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 46v
Commeter
18
Strand
600 Mrk
Commeter 14
Landskab –
{D}\M/ænd og Damer
i min Have
{7}\8/00
Commeter
95
Studenterlunden

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 47r

    Puberte
Stor 10,00 M
Liden 1000 Mrk

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 47v
 • Commeter
 • Weibliche Akt
  2 II 700  … 
 • ‹Kløende› sig i
  Ryggen
 • Commeter
  Ausstellung
 • XII
  Fisker mod 1200
  Mrk

  grøn Græs

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 48r
 • 66
 • 77
 • 30
 • 14
 • 12
 • 2 { … }\A/bend (Junge Dame)
 • 6
 • 113
 • 2
 • 10
 • 18
 • 4
 • XV
 • XVIII

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 48v
 • Commeter 2
  D Abend
  Eine Junge Dame 1500 Mrk
 • Commeter
  Kusz (bekledet) VI 1000 Mrk
 • Commeter 113
  Weibliche Aktstudie
  siddende ‹med›
  omklædende sig 800

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 49r
 • 37 4
  Pastelstudie
 • 30
  Aasgaardstrand
  Trær
 • 10
  ‹Stuern›
  på G … d

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 49v
 • { … }\P/ortrait die
  Franzose
  No XV 9000 M
  Commeter
  Kunstaustellung
 • Junge Dan
  {N}\J/unge Norweg\e/rin
  Commeter
  XVIII 5000 M

 

      
Munchmuseet T 2724 bl. 51r
 • Commeters XVIII
 • 〃 No 7
 • 〃 No 116
 • 〃 No 117
 • 〃 No 68
 • 〃 No 100
 • 〃 No 20
 • 〃 No 85
 • 〃 No 27
 • 〃 No 89
 • 〃 No XI
 • 〃 No 93
 • 〃 No 94
 • 〃 No 86      No 64
 • 〃 No 23
 • 〃 No 17

 

      
No-MM_T2724-98-Vi

    Herved meddeles Dem at
det Nidingsverk hvortil
antydes ikke er
udført af Hr Krohg
Hvis Misforståelse beklages

 

      
No-MM_T2724-99-V