Munchmuseet, MM T 2724

MM T 2724, Munchmuseet. Datert 1908. Skissebok.
Filologisk kommentar: Tekstretningen varierer (opp ned, på langs av sidene).