Munchmuseet, MM N 3510

MM N 3510, Munchmuseet. Datert 1882. Brevutkast til Bjarne Falk.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3510, s. 1

    
    Kjære Bjarne!


    Du har vel ventet på brev;
men sagen er den at jeg ikke
har havt nge …  noget egentligt at
skrive om. De fleste f tegneskole-
kammerater er borte og i kunst-
udstillingerne ere har været temmelig
tomme. Wentzel er jo reist igjen
Jeg var oppe hos ham flere gange
men han han var desværre ikke hjem-
me. Jeg havde havt megen interresse
af at tale med ham. Efter hvad
Hansen siger skal han være akkurat
den samme blot mere befæstet i sine

 

Munchmuseet N 3510, s. 2

anskuelser. Interieuret som han
holdt på med er har han ferd
malt op om igjen, lagt mere lys
deri; det skal nu være meget godt
Wentzel har for fortalt det at
i Paris han  …  på salonen ialmindelig-
hed ikke kunde afgjøre enten e{ … }t
billede var malt af en figurmaler
eller landskabsmaler. En figurmaler
malte ligeså gode landskaber som
en landskabsmaler og omvendt. Egent-
lige historiemalere representeredes kun {af}ved
få og mindre heldige billeder. Figurer
Billeder  …  med figurer i fri luft helst
i knagende solskin og med lyse kraftige skygger
var de hyppigste at se. Krohgs «Lods»
tog sig meget godt ud; skulde være et
af de kraftigste billeder på salonen.
Heyerdahl skulde have været overordentlig
flittig; han gik tidlig op om morgenen og
tog skitser i Boulogneskoven før a …  han begyndte
at arbeide i sit atelier. Det er noget

 

Munchmuseet N 3510, s. 3

anderledes end os. Har du seet i
bladene hvilken ros ros Heyerdahl har
fået for sit «døende barn»? og har du at
seet at han får solgt stykket til
et musee i Paris? Det er  …  virkelig
sørgelig at det ikke kunde blive an-
skaffet for vort nationalmusée.
Sådanne billedere og ikke disse brune
sausede billederne malerier som som det
der er så fuldt af kunde det være nyttigt
og lærerigt at se på for yngre kunstnere.
Skredsvig har nylig sendt op i national-
galleriet
et rigtigt storartet billede; som
{E}enkel i kompositionen og fuldeste natur
i gjengivelsen. Man glemmer næsten at
det er malt når man står foran
det, man in kan indbilde sig at man
ser  …  hele scenen gjennem et vindue
To heste en sort og en hvid den sidste
med en mand på ryggen står på en vei til
på den venstre på den anden side holder
græsser en saueflok med en pige imellem si{d}g;
altsammen badet i sols{i}kin. Du

 

Munchmuseet N 3510, s. 4

skulde bare se { … }hvilken mærkelig
klarhed der er over hele billedet.
Middelthun som jeg for en stund siden
traf på gaden vilde gjerne få det kjøbt
til galleriet men pengene rak nok ikke
til – Ja nu fåer jeg vel fortælle dig
hvad jeg bestiller om dagen; Af {d}Din billett
som jeg modtog kom mig først i hænde
for nogle dage siden da jeg nemlig
har været på en fodtur til Ringerike. Men
kjære Bjarne! elsk men forelsk dig
ikke hvilket du gjør når du af sam-
me årsag bliver doven. Ellers er nok
frøken H. { … }K en som kan fordreie
hovedet på unge herrer. – Jeg er nu
såmen ganske flittig om dagen. Jeg
har flere  …  mindre stykker under arbeide
Om formiddagen holder jeg på at male
et studiehoved og om eftermiddagen maler er
jeg beskjæftiget med at tage et partie fra
Akerselven sammen med Strøm og Hansen
nok de eneste jeg har truffet af bekjendte
fra tegneskolen. Vi har det imidlertid meget
hyggeligt sammen. Vi sidder nok s{ … }å koseligt
alle tre i en båd midt i Akerselven og arbeider
en 4 timer i træk. Derefter kan vi når det