Munchmuseet, MM N 3115

MM N 3115, Munchmuseet. Datert 29.9.1933. Brev til Jens Thiis
Filologisk kommentar: En tydeliggjøring med svart penn på blåkopien 2r.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3115 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Jeg sender noen oplysninger om
opholdet i Tyskland (Efter Hauklandoverfaldet Kommentar) 1904 … 
og opholdet i N Aasgaardstrand 1905
Tyskland til Klinikopholdet –
Her er vel endel værdifuldt
så lidt om hjemmet

    Nu foreløbig orker jeg ikke mer –
{ … }Jeg  …  opholder mig i Aasgaardstrand
og Nedre Ramme og Kragerø – Håber
at få arbeide lidt – Ved hjælp af spise
2 bananer 2 kopper kakao osså med en kavring
lidt the kommer jeg mig godt –

     …  Her på Ekely ser det ud til er
umuligt – Det blir bare mer

    Skulde Du ønske oplysninger
så skriv

    
    Med mange hilsener til alle
    Din hengivne Edvard Munch

 

Munchmuseet N 3115 bl. 3r
    I
 opholde i Tyskland og Aasgaardstrand 1904–05
    Vinteren i Tyskland 1904–1905 lå jeg
mer og mer under for en Nervesygdom
som de stadige forfølgelser mot mig og
min kunst havde fremkaldt* – Henimot
vårparten gik den over til alvorlige anfald
Jeg reiste så til Aasgaardstrand hvor jeg
opholdt mig i et halvt år – Høsten modtog
jeg en større bestilling af fabrikeier
Herbert Esche i Chemnitz. HanJeg reiste did
og malte det bekjendte billede af Herbert Esches
børn. Jeg mødtes her med Van de Velde
der netop fuldførte sit bedste bygværk –
Esches nye hus. Vi havde for over et
år siden været sammen i Weimar – Jeg
var Graf Kezslers gjæst og vi var blandt
den kreds der mødtes i Nietzschearkivet
og nød godt af fru Elisabeth Førster-Nietzsches
store Gjæstfrihed og elskværdighed

    Men sygdommen blev værre og
værre. Forgjæves søgte han helsebod
på sanatorierne Kösen og Elgersburg


    P.S Haukland affæren Kommentar skedde 190 høsten 1904
i Kjøbenhavn

 

Munchmuseet N 3115 bl. 2r
    II
 V Tyskland – Norge 1904–05
samt i badestedet Warnemünde hvor
han jeg malte badebillederne mænd ved
stiger op af havet –

    Tilslut måtte {han}jeg efter et { … }stærkt
sammenbrud lægge {s}mig in på Jacobsens
klinik
i Kjøbenhavn 1907 {(}–1908)?

    {Hans}Min trøst var i denne tid var
at {han}jeg følte at {hans}min arbeidskraft
ikke var rammet – Jeg sa da jeg
havde malt portrættet af Jacobsen

    Jeg har været tro mot kunstens gudinde
hun er nu tro mot mig