Munchmuseet, MM N 2879

MM N 2879, Munchmuseet. Datert 20.12.1909. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2879 bl. 1r

    
    Hr Maler Ludvig Ravensberg
    Stensgade 1
    Kristiania

    

 

Munchmuseet N 2879 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2879, s. 1
    
    Kjære Ludvig!
 Vil Du være
så snil at få vide om
Dioramalokalet (eller Blomquist)
er ledig ifra 2{8}7de Februar –
Eller når. – Jeg tænkte kanske
at have en Udstilling og de
mest dekorative Arbeider –
Hvis det blev Blomquist
vilde jeg have to først Dekorative
og derpå Oliebilleder – Han burde
da betale 1{0}500 Kr. for det blir
jo opsigtsvækkende Sager – Ud
10 Udkast til Universitetet
– Jeg er blit anmodet om
 …  den 1ste Martz at {se}indsende
et Udkast til Fondvæggen –
– I Tilfælde det antages får

 

Munchmuseet N 2879, s. 2

jeg ca 20,000 Kr – imodsatfald
kjøbes Udkastet for 1000 Kr –
– Hvis jeg derimod ikke sælger
sælge selve Ideen kunde det
vel lade sig gjøre – Jeg vilde
så leie mig ind et eller
annet Steds forat gjøre Studier
efter nøgen Model en 1{8}4 Dages
Tid – Kanske Du k{ … }unde finde
et passende Sted og skaffe mig
en Model – og Du kunde da
kanske være { … }med {s … }med mig den
Tid og male – Det var jo
en ganske bra {a}Affære hvis
jeg fik Bestillingen

    – Vi kunde finde et
hyggeli Sted på Landet
kan{ … }sk‹e› i Nærheden av Skien –
Det skulde være hyggeligt at

 

Munchmuseet N 2879, s. 3

prate om mangt og meget
som blot vi Slægtninge
forstaar – Jeg har havt godt \af/
denne lange Ensomhed og Ro
– det er vel hva jeg har trængt
– Ennu et Aar i slig {r}Ro vil
gjøre godt – Jeg skal strax ta
frem Rodes Radering og til Kajanus
– Vil Du få vide hvilke
Gravurer Kajanus har eller
hva han mest ønsker – { … }Jeg
vil jo give ham en Del til
da han har kjøbt så meget
unge Mand –

    
    Mange hjertelige Ønsker
om god Jul    
 Din hengivne
Frænde Edv. Munch
Lensgreve
af »Skrubben«

    – Jeg synes det er blit lummert
omkring Gierløff – Jeg har havt
min Mistanke hele Tiden –