Munchmuseet, MM N 2024

MM N 2024, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Pola Gauguin.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2024 bl. 1r

    Gaugin sier
Efter et kort ophold i Norge i 1905 reiste han med
bitterhet til Tyskland
Dette er helt ukorekt og misvisende
og må forandres. Efterfølgende synes er vigtigt får plads
istedetfor disse bemærkninger – Det udfylder osså noget – Min periode
i Tyskland er lite op omtalt –

    Årene 1904–1907–1908

    Munch havde længe især det sidste
år i Tyskland ligget under for en
nervesygdom ofte med alvorlige anfald

    Efter at {h}Han reiste i Marts 1905 til
Aasgårdstrand (malte portrættet af Karsten)

    Efter et halvt års ophold reiste han
til Chemnitz forat udføre en større bestilling
som fabrikeier Herbert Esche havde givet
ham – Han malte det bekjendte dobbeltportræt
Herbert Esches børn

    Han var her sammen med Van de Velde
der netop fuldførte en af sine betydeligste bygværker
Esches hus nye hus –

    Munch var det foregående år som Graf Kezs Kommentarlers
gjæst meget sammen med ham – Man
mødtes i Nietzsche archivet hvor han { … }og en
stor kres nø{ … }d godt af Fru Elisabeth Förster Nietzs Kommentarches
store gjæstfrihed og elskværdighet

 

Munchmuseet N 2024 bl. 1v

    Men den længe ulmende sygdom meldte
sig stadig – Forgjæves søgte han helsebod
i sanatorierne Kösen og Elgersburg og i Warnemünde

    En vis bitterhet følte han nok over de
ustanselige forfølgelser i { … }mot hans kunst og
ham personlig i hjemlannet – Ofte tænkte han
på ta fast ophold i Tyskland –

    Tilslut efter et stærkt sammenbrud
måtte han lægge sig in på Jacobsens
klinik
i Kjøbenhavn

    En trøst var det ham den hele tid
at han følte sin arbeidskraft ikke var
rammet – Da han havde malt
Jacobsen på Klinikken sa han: Jeg har
vært tro mot min kunst nu er
den tro mot mig