Munchmuseet, MM N 1796

MM N 1796, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis, Johan Langaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1796 bl. 1r
                                                    1)
    
    Kjære hr Langaard og Thiis


    Jeg har næppe set et menneske eller
talt med et menneske på 2 måneder
og kommer vel næppe til at sætte min
fod utenfor Ekelys grænser på lange tider
da jeg så høilig trænger ro – Det er ikke
derfor rimeligt jeg får anledning til at
udrede mit forhold til danskerne under
en personlig sammenkomst –

    {Det}Jeg skal derfor fortælle lidt om det:
Samtalen i telefonen var jo osså så
spredt at den lett kunde misforståes –

    Nogle hovedmomenter har jeg allerede
antydet – Jeg har tænkt mig følgende{–}:

    En eller annen ubetænksom ytring har
muligvis ærgret danskerne og har bidt sig
fast hos dem –

    Der har været nogle anledninger f ex
ved en fest i den Frie hvor jeg ha som gjæst

 

Munchmuseet N 1796 bl. 2r
                                                    2)

udstilte og ved hvilken anledning jeg
ikke tog mot en inbydelse til at deltage
i festen – Sligt kan {s}ha stødt dem og
de har lite tænkt på at jeg efter
min sygdom på klinikken i Kjøbenhavn
overhovedet ikke tålte selskab –

    På den store udstilling i Kjøbenhavn af
skandinavisk kunst i Göteborg for
en del år siden dannede der sig et
stormcentrum på grunn af at
Thiis og Romdahl havde overladt mig
og Willumsen to store sale – Det blev
megen mumlen og haloi og jeg fik høre
adskillige ukvæmsord osså fra norsk side

    Nu har jeg vel ikke været så svært
tækkelig mangengang på min gjennem-
reise gjennem Kjøbenhavn de i denne perioden om klinikken
og jeg har vel ærgret mangen bra danne-
mand som Johannes v. Jensen og flere

    Nu h kjenner jeg mange elskværdige
danske som Helge Rode og Johan Rohde
og jeg har havt og har flere gode venner som

 

Munchmuseet N 1796 bl. 3r
                                                    3)

Willumsen og afdøde Emanuel Goldstein
    Jeg er blit medlem af akademiet og
man har kjøbt billeder til galleriet

    – Da jeg som De forstår, i visse krese er
bli{ … }t mødt med ubehageligheder i Kjøbenhavn slig som
jeg har fortalt så fandt jeg det rigtig
at afbryde forbindelsen med danskerne –

    Det er jo det rigtigste man har at gjøre i sligt
fald og jeg fandt mig beroliget ved at ha
dem på afstand –

    Denne udstilling og katalogen bragte
gamle saar op og det var det eneste
katalogen kunde udrette – Det var jo
kjedeligt nok – I sig selv brydde det
mig ikke –

    Hva jeg kan forstå, er det de yngre
eller middelsunge, der er m{ … }ot mig –
Det er kunstnere om Grønningen tænker
jeg, om jeg sikkert tror at jeg har
flere venner der osså –

    { … }At få forklaret alt dette i telefon
var umuligt – Det blev anledning til at

 

Munchmuseet N 1796 bl. 4r
                                                    4)

kunne misforståelser – At min gjennem
mange år gode ven Werenskiold blev nævnt
kom af at samtalen gled ind i e{ … }t galt
spor – De{t}n var kom in på kunstneriske
spørsmål –

    Det er ikke mundsvær når jeg
stadi fremover fremholder at ro er
mig absolut nødvendig – Det er
helt  …  nødvendigt for min helbred –

    Så er det nu absolut vigtigt at jeg får
komme til kunstnerisk samling –
Så må jeg have hele min opmærksomhed hen-
vendt på at prøve at forhindre et sammenbrud
af mine svære arbeider herute – Tiderne er slig
at jeg mulig på grund af pengeforhold må opgive
det hele herute – Det ligger jo klart for dagen – Tyskland
kan ikke påregnes og her er ikke stort at vente
af salg – Jeg har jo osså det sidste år
tænkt på at finde mig et mere fjærnt sted

    Så har jeg nok at tænke på