Munchmuseet, MM N 1743

MM N 1743, Munchmuseet. Datert 1933. Brevutkast til Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1743 bl. 1r
    
    Kjære Høst


    Det var et vellykket kup med
samlagsbestyreren – Komedien et
mesterstykke fra først til sidst skal komme
i den dagbok jeg nu skriver –

    Dagboken behandler foreløbig tidsrum-
mene 1889–1902–1903–1904–1905
til Klinikken i Kjøbenhavn

    Efter den storartede hæder der
blev vist mig på min fødsels-
dag kan jeg osså ta alt med
 …  mer ro –

    Det var da tyskerne begynte
at hæve mig til skyerne med
Kollmann Linde Gr i Lübeck og

 

Munchmuseet N 1743 bl. 2r

Graf Kezs Kommentarler i Weimar arbeidet
på at hæve mig i skyerne at
overfaldenes historie begynte i
Norge – Det var i årene 1902–1903–
1904 og 1905

    Det er gammelt og jeg har fåt opreisning
men især da jeg ser at løgnen ulmer
og med en stinkende lugt – så må jeg
prøve at forklare mig disse ting – Især
da dagboken skrives.

    Karsten fik det svar som sligt  …  skal
ha    han ble gjennempryglet –

    Jeg har intet at bebreide
mig i 1905 – Maffiaen existerer
fremdeles jeg har følt den værre
end noensinde ligetil for 2 år siden
Jeg kan naturlig godt forstå at
jeg med mit temperament kan
ærgre folk – Folk har villet hævne ‹meget›

 

Munchmuseet N 1743 bl. 3r

    Komplottet fik ødelagt en herlig sommer
for mig. Men jeg kan jo nu ha
det mer på afstand og se det mer
i sin helhed og hvordan det føier sig
sammen med de{t}n måte jeg over-
hovedet blev behandlet på i de dage

    Den storartede hæder som blev
vist mig på min 70 års dag gjør
at jeg osså med mer ro kan
tænke over disse ting –

    Fra 1902 (kanske lidt før) {jeg}begynte
man i Norge på { … }at overfalde og
chikanere mig personlig samtidig
med overfald i avisen –

 

Munchmuseet N 1743 bl. 4r

    Blåkopi av N 1743-00-03r.

 

Munchmuseet N 1743 bl. 5r

    V Så var det 1905 – Det var jo ikke
annet end rimeligt at { … }osså da fienderne
viste sig –

    Jeg gjennemskuer nu be drivende
kræfter i denne maffia eller bøig
der mer og mer dannede sig –

    Det var først bohemtiden så
min udfordrende malermåte –
så var fra forskjelligt hold jeg ikke her
skal nævne –

    Jeg skal villig indrømme at jeg
kan iritere folk og Mit væsen
der ligner lidt på P.A. Munchs med
hensyn til småpudsigheter – Ellers var
jo han en rolig behersket mand