Munchmuseet, MM N 546

MM N 546, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 546 bl. 1r

    Vinteren i Tyskland 1904–1905 lå jeg
mer og mer under for en Nervesygdom
som de stadige forfølgelser mot mig og
min kunst havde fremkaldt – Henimot
vårparten gik den over til alvorlige anfald
Jeg reiste så til Aasgaardstrand hvor
jeg opholdt mig i et halvt år – Høsten modtog
jeg en større bestilling af fabrikeier
Herbert Esche i Chemnitz. Han Jeg reiste did
og malte det bekjendte billede af Herbert Esches
børn
s Jeg mødtes her med Van de Velde
der netop fuldførte sit bedste bygværk
Esche nye hus. Vi havde for over et
år siden været sammen i Weimar – Jeg
var Graf Kezs Kommentarlers gjæst og vi var blandt
den kreds der mødtes i Nietzsearchivet
og nød godt af fru Elisabeth Förster-Nietzsches
store Gjæstfrihed og elskværdighed

    Men sygdommen blev værre og
værre. Forgjæves søgte han helsebod
på sanatorium i Kösen og Elgersburg

 

Munchmuseet N 546 bl. 2r

samt i { … }badestedet Warnemünde hvor
jeg malte badende mænd

    Tilslut måtte jeg efter et stærkt
sammenbrud lægge mig ind på Jacobsens
klinik
i Kjøbenhavn 1907-08?

    Min trøst var i denne tid at jeg
følte min arbeidskraft ikke var rammet

    Jeg sa da jeg havde malt prof Jacobsens
portræt
ligge efter en måneds sygeseng:

    Kunstens gudinde har jeg været tro
mot    nu er hun tro mot mig

 

Munchmuseet N 546 bl. 3r


[Red.:
    Gjennomslagskopi av No-MM_N0546-00-02r.]