Munchmuseet, MM K 4465

MM K 4465, Munchmuseet. Datert 18.02.1908. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak for Brevet, jeg forstaar
saa godt, at Brevskrivning
maa falde Dig vanskelig, og
endda, har Du jo været snil
til at skrive os Brever. Du
faae bruge Brevkort iblandt
Det var godt at høre, at
Du er frisk.      Du kommer
nok til at slite Nervøsi
teten af. – Der skal jo Tid til.

    Vi læser nu Tolstøj
«Ungdom\2/ og Barndom\1/»,

 

      

han skildrer sig der saa mod-
tagelig for Indtryk, han har
gjennemgaaet den samme Lidelseshi
storie gjennem et fælt Kvindemen-
neske, som findes i «Krig og Fred» selv
er han «Pierre». – hvis Du skulde have
læst, eller skulle komme til at læse
den. –

    Idag har vi fuld Vinter efter
at vi har indbildt os at
Sommeren var nær, for saa
har det seet ud til, – Marts
kan nok blive streng. – Det
skal blive hyggeligt for os at
faa see Dig igjen, enten det
nu bliver i Nordstrand eller
et andet Sted, – naar Du kommer
til Norge. –      Vi læser nu

 

      

Thiiss Værk, som Fru Nørregaard har
tilbudt os laant i 14 Dage –
– det var meget snilt af hende ‹da›
det jo er elegant, men hun vilde
vel vi skulde faa ‹den› store
Fornøielse, – det er jo for den største Del
om din og Vigelands Kunst. –

    Det maa da blive hyggeligt for Dig
at komme til Paris, – Du har jo der
stærkt Interesserende for din Kunst.

    – Adv. Nørregaards har kjøbt et Hus
ved Vinderen, der før have tilhørt G. Stang,
de glæder sig dertil, \da/ de har ingen
Omgang, og saa faaer de noget at
stelle med, – sagde ‹dem›. –

    – Fra \lille/Andrea Munch i Hardanger
skal vi sende Dig mange Tak
for Pengepresenten til Jul, først
nu kom der Brev med mange
mange Undskyldninger, – hun for-
tæller om sine to smaa Søsken,
men har intet at fortælle om

 

      

sig selv, siger hun. – Johanne
skriver at hendes Stedfar er glad
i hende og længes efter hende, naar
han er borte, det er jo godt?
Nu er han bleven Dampskibskaptein.
Iovermorgen er Andrea 12 Aar, ja
det er vist, Tiden farer afsted,
vi har sendt hende en Æske
med diverse Sager til den Dag. –

    Inger hilser Dig saameget
og Laura, alt ved det gamle. –

    
    – Mange mange Hilsener fra Din
heng. Karen Bjølstad


Nordstrand d. 18de Februar 1908.