Munchmuseet, MM K 4442

MM K 4442, Munchmuseet. Datert 28.06.1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Mange Tak for Brevet, som
vi fik igaar og for Pengene
som medfulgte 150 Kroner. – Nu
har vi da saadan Overflod
af Penge. – Vi har det
deiligt her i Haven, og
maa vi komme os rigtig
godt her. – Inger var jo en-
del medtaget af de 3 Maaneders
Talekursus. – Lærerinden hendes
drev for stærkt paa, da hun
vilde forene Sang med Tale\kursus/,
for derved at gjøre Affairer, –

 

      

ligeoverfor sine Elever. – Men saa
blev det da heldigvis stanset,
da Frk Dr. Regine Stang raadet Inger til
øieblikkelig at holde op. –
Nu sparer hun Stemmen sin,
saameget som mulig holder hun
sig taus; – og derved blander hun
sig ikke med Folk her. Vi holder
os derfor udenfor Badetrafikken.
– Fra Kjøkkenvinduerne seer
vi flagrende Damer farende forbi.
– Vi har det deiligt med
Grønsager; – og lever meget paa
Fisk. –      Nu har vi læst
Tor Hedbergs Artikel, SamlagetLarsen sendte
os den svenske Avis, hvor den staar.
– Den er storartet, – hvor det
maatte være godt for Dig – og
at nettop at det Svenska Dagbladet,
bragte Morgenbladet til at tage det
op om ikke i sin Helhed, saa dog
det vigtigste. –

 

      

    Jeg synes det er saa morsomt
at see, at Du har det saa
pent ordentlig stelt her, Nilsine
har været ordentlig flink. –
Og Plantningen i Haven med
de mange smaa pene Frugttræer,
desværre Indsekterne har været
slemme. – Inger har stor Omhu
for at faa dem væk, men
for i aar hindres Frugten. –
– Solbærtrærne og Ribsen staaer tildels
bra. – Den lille Portal med
Bænken nede i Haven er bra
hyggelig; – badende Unger i
\Nærheden/ naturligvis, men det er jo intet
at gjøre dermed. – Der anlægges
jo en Strandsti nu der gaar
til Bryggen. –

    Dr. Grimsgaard er nu fraflyttet
Asgaardstrand. Han er blitt
Distriktslege nordpaa. –

 

      

der er kommet en ny Læge, Dr. Krabye
i hans Sted her. – Befolkningen likte
bedst
savner Grimsgaards. –
Semb har solgt sit store Sted,
hvor Prof Hagerups boede, til Arendt
Hansen
, som boede her i Nærheden.

    Jeg veed ikke mere her fra
Aasgaardstrand nu at berette.

    Inger beder Dig hilse saa
meget, –
hun kommer sig
godt her. –

    
    Din hengivne
Karen Bjølstad


Aasgardsstrand d 28de Juni 1906