Munchmuseet, MM K 4382

MM K 4382, Munchmuseet. Datert 21.02.1891. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Løverdag    Kjære Edvard!
 Nogle ord
iaften for at sige Dig, at
Stipendiet er hævet, – og at
vi sender det i de første Dage
i Ugen, – jeg tænker gjennem
Kreditkassen, – hvis den vil
sende saamange Penge poste
restante. – Du ved, vi har
nu ingen Adresse. – Altsaa
faaer du høre efter paa Post-
huset. – Idagmorges
fik vi dit Brevkort, – ja
det er vist kjedeligt dette, at
du har faaet Penger i Smaapluk.
– Stipendiet havde hu faaet
før – dersom Ansøgningen din
havde været fuldstendigere –
sagde Andreas. –

    – Inger har iaften faat en
ny Elev – saa har hun sex

 

      

vi have Arbeide nok –
Maaske faar vi to smaa
Logerende, moderløse Børn –
Smaapiger 4 – 7 Aar. – Det
synes jeg svert godt om – jeg
fik Brev fra Elisabeth Møller, og
Spørgsmaal derom igaar. –
Jeg troer det kommer til at
gaae for os, – men ved snille
Folks Indflydelse – alt gjennem
Bekjendtskaber. –

    Nu har vi Laura hos os igjen, –
hun synes Hedvig havde saa
mange Kvinder om sig, at hun
var overflødig, og det generede
hende.      Hun kom uven-
tet hjem; – for en Maaned siden.
– Og det kunde jo ikke
gaa an i Længden, – Hedvig
har selv liden raaad. – Laura
har nu faet Resten af Schous
Legat
100 Kr, – hun vil læse med
eller tale Tydsk med Pastor Røhmer,
x