Elisabeth Møller

Elisabeth Sophie (Lisbeth) Møller Født 1819. Dødsår ukjent.
Norsk. Venninne av Karen og kjente Laura, Edvards mor, fra Elverum hvor hun arbeidet som husjomfru hos presten Gløersen. Flytter til Oslo på sine eldre dager.

Les mer

Elisabeth Møller er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4365.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.01.1889. Se s. 2
«Her gaar alt i sin regelmæssige Tur, Andreas har holdt sig hjemme for en Kvise paa Mund en Dags Tid – ellers frisk, ligeledes Papa og Smaapigerne. Iaften var Lisbeth Møller her, det er en gammel Erindring fra Mamas Tid – det er godt at de dog er noget af det Gamle tilbage. – Jeg savner ofte Bedstefar, – hvor han dog holdt rørende meget af os. –»
Munchmuseet, MM K 4375.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.1890. Se s. 1
«Vi sidder nu samlet med Elisa beth Møller, der er paa nogle Dages Be- søg– i den store Stue, Inger spiller – vi vare paa Veien til Kirken i for middag, men maatte vende tilbage fordi der ingen Gudstjeneste var. –»
Munchmuseet, MM K 4376.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890. Se s. 3
«– Her er alt ved det gamle – – vi lever aldeles for os selv – Elisabeth Møller er reist. – Det skal blive hyggeligt og godt at faa Dig igjen – det bliver vel altid lidt ondt for Dig i Førstningen»
Munchmuseet, MM K 4382.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.02.1891. Se s. 2
«vi have Arbeide nok – Maaske faar vi to smaa Logerende, moderløse Børn – Smaapiger 4 – 7 Aar. – Det synes jeg svert godt om – jeg fik Brev fra Elisabeth Møller, og Spørgsmaal derom igaar. – Jeg troer det kommer til at gaae for os, – men ved snille Folks Indflydelse – alt gjennem Bekjendtskaber. –»
Munchmuseet, MM K 4396.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.01.1891. Se s. 3
«Klokken er mange, jeg faaer slutte imorgen, Lisbeth Møller har været her et Par Dage, – hun er trofast Veninde. – Idag kom, der Brevkort fra Dig, igaar havde Andreas Brev fra Dig, med Stipendieordren, – tak! – vi haaber om, et tar Dage igjen at faa høre om de sidste Penge har naaet Dig, – de 126 Frank. –»
Munchmuseet, MM K 4403.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.12.1891. Se s. 2
«Igaar var Carl, Andrea og Elisabeth Møller her. – Jeg fik solgt til 10 Kroner et \Mos/eBillede til Andrea, hun skulde have til Foræring og saa fik jeg 15 Kr atpå, det skulle vel være til Jul. Jeg har kjøbt ind noget Juleslagt. – Det byer jo altid lidt imot at tage mod Penge, – saaledes – – men saa gaaer det snart over, – og saa er det godt at have gode Sager i Huset. Andreas vil være her hele Dagen nu, naar han ikke behøver at reise til Byen. – I Løverdags tænkte vi \meget/ paa Dig, det var din»
Munchmuseet, MM K 4407.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1891. Se s. 1
«Her er alt vel – Benene er noget bedre – Elisabet Møller er her i Besøg, – reiser idag igjen. – Varmt, felt varmt fremdeles, – Aftenerne som sædvanlig deilige. – Du glemte Opium, men Du fik jo noget av Frøken Samuel. – Lev vel»