Munchmuseet, MM K 1230

MM K 1230, Munchmuseet. Datert 28.04.1904. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lysaker 28.4.
1904    Kjære Munch!


    Vi danner nu en fast gruppe, fordi samlede udstillinger
fører til fiasko. Krohg \Chr/Krohg er svært ivrig for det,
og det er den eneste udvei nu.

    Vi sender Dig papirene. Af fortegnelsen over med-
lemmer vil Du se at der er noen med, som helst skulde
være udenfor. Men ved de jurybestemmelser, vi har, vil
de ikke spille noen rolle. De kom med fordi de var i den
oprindelige gruppe.

    Der er forslag til nye medlemmer. Når vi får høre
hvad ‹Du› svarer, holder vi nyt møde. Jeg holder, for-
uden på dem som er foreslået, på at vi skal spørge
Henrik Lund, Laureng, Emmanuel Vigeland,
Grande*, Karl Johan Holter. Om de ikke har gjort
såmange udstillingsbilleder, så har de talent og
kan komme til, og sunde øine.

    Vil Du være med? Særskildt bryderi behøver Du
ikke at ha, hvis Du gir os fuldmagt til at udstille
d billeder, som Du har her i byen, hos Nørregårds

    *Grande har gjort fremskridt.

 

      

og andre.
    Ud Norske udstillinger i udlandet kommer for en del
til at gå gjennem gruppen,’* antagelig en i Kjøbenhavn
om halvandet år; de tænker så småt på en i Paris
om noen år – en franskmand vil arbeide på det.

    Vær med, og send et bestemt forslag om at spørge
noen af de yngre; for her er en vis træghed tilstede
og få kunstnere ‹tilstede›\i byen/; jeg savner Krohgs; de
vilde støtte.

    
    Din hengivne
Erik Werenskiold
    Antagelig alle undtagen officielle internationale.
    
    P.S.
De unge bærer sig frygtelig dumt ad ved ikke at
skaffe sig stemmeret og repræsentanter i
kunstnerstyret \og galleristyret/. Hvis det blir ved sån noen år
til, vil gruppen Eyvind Nielsen, Utne, Wentzel,
som nu har 5/7 af samtlige stemmer, besætte
galleribestyrelsen, stipendiekomite og alt sammen, og
stænge de unge ude: jeg kjender deres resonnement,
jeg har  …  hørt på dem; de vil ikke se nogetsomhelst hos

 

      

de unge. Som de nu bærer sig ad er det det
rene selvmord. Jeg mener at gruppen bør omfatte
alle, som arbeider kunstnerisk, og at alt slagget
bør være på den andre side.

    
    EW