Munchmuseet, MM K 494

MM K 494, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Paris
Regencen
Søndag aften    Kjære du.
 Jeg fik dit brev
igaar aften og er fortvivlet over at
du fremdeles er saa elendig; og
spiser ingenting – kan ikke spadsere
omkring eller nogenting. Det maa da
faa en ende snart – denne frygtelige
influenzaen eller hvad det nu er.
Og veiret som ogsaa er saa daarlig. –
Da er det næsten endu værre at være
saa høit oppe. Men varmen ikke vil
komme iaar, her er det undertiden
saa kaldt, at jeg gruer til at komme
ud af den varme seng om morgenen.
Imorgen er det da fastsat, at fru
Mowinckel
og jeg reiser til Grez –
og da tror jeg du maa adressere brevene
did – ellers tar det saa uendelig lang
tid har jeg hørt. Fru Krogh har

 

      

sagt op sit hotel her – og reiser
om 4 dage – ogsaa til Grez med lille
Per.
Uf du kan tro, der har været
rivninger i den sidste tid mellem
de to, fru K. og G. H, det har været
forfærdelig penibelt for mig undertiden,
jeg har jo saa ofte været sammen
med dem; og nu tror jeg nok spændingen
er stor – enten det nu brister eller bærer.
De føler vist begge to, at afgjørelsen
er nær. Fru Sandberg fra Jeløen kom
igaar, og sidder nu sammen med
mig her; hun er hyggelig – tror jeg.
Fru M. er hos ‹Hasilows›, jeg gad
ikke gaa. Mama skriver uafladelig
at jeg bør komme hjem, da hun tror
jeg er daarligere end jeg sier – men
men det vilde jo være meningsløst – ikke
sandt. Jeg er vis paa om en stund
blir her kvælende varmt, og det er
det jeg trænger – Forresten er jeg
saa meget bedre. Gaar en gang om
ugen til doktor Christmas – Hauges

 

      

og min livlæge. Jeg er virkelig saa
bra, og er alt tykkere, saa du kanske
dig næsten ikke vil komme til at
kjende mig igjen – naar vi engang
i livet træffes! – Kjære vær forsigtig
fremdeles du ogsaa – du er vel forresten
nødt til det saa længe du har saa faa
kræfter – hvor ofte jeg ønsker jeg var oppe
hos dig på det fortryllende Fiesole –
gid vi havde været der fra først af. –
Hundrede gange om dagen ønsker
jeg, at du var her eller jeg hos dig –
men – det maa vel være saa at vi er fra
hinanden – endnu en stund. Hvis
du kan saa ved jeg jo, at du gjerne
og helst reiser denne vei hjemover.
Aa hvor jeg skulde bli gla, om du kom.
Jeg vil saa gjerne skrive til dig hver
dag min kjære ven, og det er ligesom
noget mangler hos mig – naar jeg ikke
har gjort det – men saa tænker jeg –
nei, kanske han synes det blir for
ofte – jeg oplever jo ingenting større
af interesse. Hans Jakobsen er vi
ofte sammen med. han gjorde mig

 

      

igår i vognen hjemover en stormende
kjærlighedserklæring; og paastod at du
var sandelig ikke værdt at ødsle nogen
tanker paa – osv. osv. Fra Segelckes
har jeg havt brev fra Berlin, de længes
som gale efter Paris begge to. –

    Du har vel megen hygge af Rode.
Jebe er jeg sammen med – han er gift
sier de – hemmelig med frk. Bernhoft.

    Lev vel du – og bli snart bedre.
    
    Mange hilsener og et kys bare
fra
 din Tulla.


    Adr: