Munchmuseet, MM K 267

MM K 267, Munchmuseet. Datert 08.04.1896. Brev fra Axel Heiberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    A. Heiberg
Lysaker.
8de April 1896.    Kjære Munch.


    Jeg sendte Dem i Lørdags
600 fcs, som jeg haaber kom Dem i Hænde.

    Herved bestiller jeg af Dem
12 Raderinger af vore Malere:

    Gude
Werenskiold, Thaulow, Munthe, E. Petersen,
Otto Sinding, Gløersen, Collett,
Skredsvig, Krogh, Heyerdahl, Wentzel.

    Et Exemplar skal gaa til Nationalgalleriet,
et beholder jeg, Resten kan De sælge.
Hvis De har Lyst paa dette Arbeide,
kan De jo begynde med Fritz Thaulow; de
øvrige finder De nok herhjemme – heldigvis;
Thaulow burde ogsaa være her; ligesaa Munch.
Harriet Backer og Kitty Kielland hører egentlig
med sammen med disse Mandfolk; vi faar
kanske tage dem med. –

    
    Deres heng.
A. Heiberg