Munchmuseet, MM K 4449

MM K 4449, Munchmuseet. Datert 29.11.1906. Brev fra Karen Bjølstad.