Munchmuseet, MM K 4434

MM K 4434, Munchmuseet. Datert [??].[??].1894. Brev fra Karen Bjølstad.