Munchmuseet, MM K 4401

MM K 4401, Munchmuseet. Datert 28.11.1891. Brev fra Karen Bjølstad.