Ole Moe

Ole Moe (1844-1924)
Norsk sogneprest. Nabo på Nordstrand. Inger underviste barna i piano.

Les mer

Ole Moe er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4372.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.12.1889. Se s. 4
«– Vi boer hos Moes, har været her siden Tirdag, Begravelsesdagen vi synes dette er bedre, end strax at vende tilbage, –»
Munchmuseet, MM K 4397.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.03.1891. Se s. 4
«Præsten Moe har skrevet en saa indtrængende Attest for Inger. – Hun faaer sikkert Legatet og kanske 300 saa hun kan kjø- be et Orgel til at øve sig paa. – Det gaaer godt – vi glæder os til at Du skal komme hjem igjen – til Vinteren ‹forhaabentlig› Du faar et godt Værelse – – Det er forresten en varm god Leilighed, – jeg troer jeg, kan sige det, – enkelte Dage har jo været kolde ivinter – om Vinteren idette har været god hos os. –»
Munchmuseet, MM K 4404.   Brev fra Karen Bjølstad, Inger Munch. Datert 06.04.1891. Se s. 2
«Det er ikke tale om ansøgere til organistposten, præsten Mo har lovet mig den, dersom jeg bliver flink. Nu skal jeg holde op med piano med frk. Goplen og istedet læse harmoni med hende. Tante begyndte nu at blive dødelig forekrækket over at ikke brev kom, idag mandag fik vi. Straks tror hun det er noget paafærde med dig. Her bliver der aldeles vidunder- ligt, Kristensen liger sig vist udmæerket siden han vil skaffe flere til sommeren. Jeg skal tale med With. Brevene til dig besørger Kristensen paa postkontoret.»
Munchmuseet, MM K 4492.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1900. Se s. 1
«Jeg havde nettop skrevet til Dig, da dit Brev an kom med saamange Penge igjen. – Vi skal strax sætte Ls ind i Banken Tak skal Du have for det Du sendte mig, men det var saa altfor meget. – {D}\J/eg skal sige Dig, at vi klarer os saa godt nu, Inger har mellem 600 a 700 og jeg har omtrent 400, det vil sige, jeg har 100 af David Graahs Legat, 100 faaer jeg af Moes til Geburtsdag og Jul sam men, 50 af Alfred og jeg»
Munchmuseet, MM K 4551.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.12.1899. Se s. 2
«kan være godt Afvexling, kanske vi reiser Julaften; – dersom ellers alt er bra. – Jeg har lagt et Par Dage af Nærvegift, var ganske stiv, men er nu bedre, Forandringen af Veiret tænker jeg har gjort det. – men dersom vi reiser, far jeg tage 1. Klasses Kupe. – Alfred sendte 50 Kroner med Brevet. – det var jo pent, og saa et saa hjerteligt Brev. – 50 Kr fik jeg i Geburtsdag dapresent fra Moe, så nu har vi Penger liggende. Og saa har jeg saameget meget Arbeide som jeg faaer Penge for –»
Munchmuseet, MM K 5138.   Brev fra Inger Munch. Datert 01.04.1891. Se s. 4
«vil blive overstaaet. Med en umaadelig forsigtighed og med styrkende midler bliver hun nu frisk igjen. I dag spiste hun med god appetit 3 torskebiter. Præsten Mo og kone er saa hyggelige, de besøger os daglig. Lindbo er en gruelig snil mand. Tante venter stadig paa brev fra dig. Nu skal jeg sende dig ofte brevkort om dette. Det er meget overraskende at tante greiede sig i denne store lungebetændelse Hun er seig, ser du. Jeg har vaaget i 8 nætter, men nu afløses jeg af tante Sofie.»
Munchmuseet, MM K 5139.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].02.1892. Se s. 4
«har givet mig den. Mathilde Myhre var her en visit. Nu syns folk det er hyggeligere at besøge os nu der gaar os godt. Alle folk som jeg spiller hos er saa snille og hyggelige. Tante syr om silkekjolen sin til mig, jeg benytter dine silkærmer til den. Nu har jeg en masse nydelige kjoler. Luzy er vidunderlig. Datteren hendes, den graa tykke, er hos groserer Bukholz. Der lever saa græsselig godt og er bleven saa nydelig og skovagtig. Den andre lille stygge er hos præsten Mo.»