Hella Krefting Moe

Hella Krefting Moe (1859-1944)
Norsk. Gift med sogneprest Ole Moe. Nabo på Nordstrand. Inger underviste barna i piano.

Les mer

Hella Krefting Moe er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4864.   Brev fra Inger Munch. Datert 21.11.1928. Se s. 1
«Jeg glemte at sende med fotografiet av begravelsen. Det er en grosserer som har saa stort følge. Jeg kjender mange mennesker der; er ikke dette bilde nydeligt. Alle er så begeistret for det. Saa er det den av de farlige kurver ved Gjersøen. Bilveien til Hvitsten er nok ikke hyggelig. En bil sees paa bildet. – Jeg glemte at si det i forrige brev, at fru Moe fraraader os paa det stærkeste at ta fast hjelp. Nutildags er det meget vanskeligt med det. Mange andre har ossaa fraraadet os det. Damerne Botten-Hansen er nødt til det, men lever i en stadig uro og med store ubehageligheter. Den stund jeg er borte om formiddagen, har tante det saa stille og roligt, gaar lit og rusler med et og andet. Vi har det svært hyggeligt med musikken nu. Det er saa passe for mig den stund hver eftermiddag jeg tar til den. Tante er saa gla i min musik, hun har en ualmindelig fin musikalsk forstaaelse. Først nu paa mine gamle dage er jeg blit»
Munchmuseet, MM K 4869.   Brev fra Inger Munch. Datert 26.10.1929. Se s. 1
«Tante takker dig hjerteligt for den vidunderlige blomsterkurv med alle de deilige roser. Vi hadde det hyggeligt, passe mange. Bull og fru Moe kom. Bull er saa snil, tante er saa gla i ham. Vi hadde bare formiddagsgjester, saa tante kunde ha den halve dag å hvile paa. Hun var svært kjæk. Hun er sa  …  ledig i kroppen, de fleste gamle er  …  Idag er hun som rimeligt er lit snau i ansigtet. Got at denne dag er over. Andrea kom; det var blit en mæktig dame av hende. Om eftermiddagen sat tante og jeg alene og læste telegrammer. Det var rent rørende at Frøis Frøisland sente telegram; han skriver: «Aftenposten sender ærbødigste og hjerteligste lyk- ønskninger til 90 aarsdagen.» Saa fik hun telegram fra Morten Mulvad, Fredriksstad. Han er 86 år, nabo til bestefars.»
Munchmuseet, MM N 196.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Desværre viste fru Moe sig at være utrolig naiv og umulig tiltrods for hendes alvorsfulde Stilling – – Hun {s}taler om at Inger havde Ret til at give mig advarsler da { … }Ludvig havde Feil – Inger må være så snil at oplyse hende om Sandheden – at jeg i Årevis taalmodig hørte på hendes Advarsler – { … }og fortalte at jeg kjendte»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«(Der{ … }til var jo { … }det Fru Moe skrev rent bort i Væggene og det kunde være bra at si h et Par Ting til –)»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 5r
«(Så var det et jeg vilde si –  … p Det er oftere været gjort Feil her – og ligeledes Fru Moe i sit Brev der for hvor atter Ludvigs moralske Egenskaber beklages og bevises –)»
Munchmuseet, MM N 2977.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Naar Fru Moe og Inger{ … }taler om Søsterlige Formaninger i ‹anledning› Ludvig – så ved ialfald Inger meget godt selv at dette er blot hendes egen Paastaaelighed, trodsder Inger det – Hun ved som jeg at jeg fra første Stund det er nu en trediedel Menneskealder siden forklaret Inger Gange på Gange at jeg kjendte Ludvigs Svagheder og Feil – og altså kunde»
Munchmuseet, MM N 2982.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 1
«Mit Forsøg med Fru Moe misl{u}ykkedes desværre – det var jo rent uforstaaende hendes Brev –»