Johan Mellbye

Johan Egeberg Mellbye (1866–1954)
Norsk storbonde og landbrukspolitiker. Barnebarn til P.A. Munch.

Les mer

Johan Mellbye er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4406.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.03.1890. Se s. 1
«Jeg har tænkt mig Muligheden af at kunde faa af (Mogens Thoresens Legat for gamle Damer) i Fremtiden, dette er jo en Beroligelse for Andreas – han troer ogsaa det. Da faaer jeg et Værelse og kanske ‹Lidt› best om Maanederne. – Det er jo noksaa godt for mig at have Haab om. – Her kan kanske Mebyes Anb hjælpe»
Munchmuseet, MM N 2138.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Da jeg for et par { … }år siden reiste til Bergen forat få ro for al pres fra skattevæsenet og andre der sk trodde jeg var en guldværpende høne og derfor vilde plukke mine fjær traf jeg der Roede en liten herre midt inde i { … }et ‹frimureriet› af to tårnhøie døtre og en tårnhøi sviger- søn spurte han mig om { … }jeg vilde gå i theateret hvortil jeg v svar{ … }te at jeg følte mig uvel – Så brøt det løs – De er ikke no dårlig – Det er bare inbildning se på statsraad Melby h{ … }vor kjæk han er – Ja jeg husker vel han var blit syg i ungdommen da fik { … }han forærender  … ‹å› stort som halve Norge – Forresten»