Norges Geografiske Oppmåling

Offentlig etat. Forløperen til Statens kartverk, hadde eget trykkeri og reproduksjonsanstalt. Oslo, Norge

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3771.    Brev. Datert 3.2.1905 . «Vil De være så snil at sende samtlige for mig opbevarede {K}\C/obberplader og Zinkplader til ovenanførte Adresse. Vil De være så snil at indpakke Pladerne godt og sende Kassen med Efterkrav Cassirer betaler. »
Munchmuseet, PN 1120.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Norges Geografiske Oppmåling er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 1103.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1901 . Se s. 1
« Hvis Du er i Byen vil Du da gjøre mig den Tjeneste at gå op til i den geografiske Opmaaling hvor mine Kobberplader til Raderingerne er opbevarede –»
Munchmuseet, MM N 2804.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.1.1904 . Se bl. 2r
«Jeg må be Dig om endnu en Ting – Det er mig meget om at gjøre at få ned snarest 1 eller helst 2 Tryk af hver af de Zink- plader der der opbevares i den geografiske OpmålingGjerløw har vel bedre Beskjed herom og Du l må altså gå til ham –»
Munchmuseet, MM N 3019.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1r
«Har Du været oppe hos i den geografiske Opmåling – og er der taget Tryk? Jeg vilde gjerne have vedkommende Trykkers Navn at vide – da jeg vil tilskrive { … }ham og har glemt Navnet.»
Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879 . Se bl. 14r
«Tirsdag den 29de var jeg hos Staffelt og hævede {P}\p/apas gage – saa paa { … }\b/ygningerne til den geografiske opmaaling og kunstindustrimu- seet der er under opførelse. Deiligt veir. »