de døde vaagner

Munch sikter til Henrik Ibsens drama Når vi døde vågner (1899).

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 68, s. 1
MM N 68, s. 2
MM N 225, bl. 1r
MM N 314, s. 4
MM N 415, bl. 3r
MM N 570, s. 14
MM N 570, s. 17
MM N 3252, s. 2
 

Les mer