Munchmuseet, MM T 2892

MM T 2892, Munchmuseet. Datert 1933–1939. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2892-00-R
      
No-MM_T2892-00-Ri
      
Munchmuseet T 2892 bl. 2r

    Min mors mor giftet sig med
min mors far ‹ganske› – Han begynte
med bare to arme som jagteskipper
og b …  arbeider sig frem til større reder
i Fredrikstad –  … 

    Min mormor døde tidlig af tuberkulose
og min morfar giftet sig igjen

    Min morfar havde 3 { … }døtre og en søn
    – To døde af tuberkulose
Min mor og en til –

    Da min min mor døde efterladende
fire børn fra 1 år opover kom den
3die datter til os i mors sted

    Hun hav hostet og spyttet altid og
var s …  ofte {s}alvorli syg i brystet \og spyttet ofte blod/
blev 92 år men havde vistnok havt
tuberkulose –

    Vi var alle bronchittiske og svagelige
– Min søster {s}Sofie døde 10 i 10 årsalderen
Jeg havde stærke bronchitter og  …  en gang
stærk blodstyrtning –

    Min far trodde ikke på {vi}jeg skulde blive
gammel – Min bror døde i lungebetændelse
da han var 28 { … }år – Havde altid havt
svagt bryst og skulde blit kasseret som
{i}oficer –

    Min tipoldefar på fædrene side var
l{ … }eutnant under Tordenskjold i
slaget ved dyneki{e}len    Han kaldte sig
({ … }‹etter› børnene) senere Munch.
Min beds oldefar var Præst i Våge
var gift med dikteren Storms søster
der vist var af en i Trondhjem eller
Nordenfjeldske ‹indsat› sæl sydlansk slægt

    Hun var { … }mørkøiet og temperamentfuld
(troldsk sa bønderne) { … }Kunstnernaturen

 

Munchmuseet T 2892 bl. 2v

    Min bedstefar Stiftsprost Edvard Munch
(Gjerpen og Christiania) var en høit
høit begavet mand og i hans
hus i Oslo Christiania samledes
den tids byens mest udvalgte
selskab blandt kunst og digt
digtning – Velhaven Collettes
Dunker – Det var en kritisk
kres – Åndfuldhed og ofte lidt
onskabsfuldhed (ærting)

    P.A. Munch var sønnen –
Maleren Kaptain Munch
hans fætter var der med sine
4 skjønne døtre – (Fru Thaulow
Fru Heiberg, Fru Rosenberg,
Fru Halkier)

    Præs Stiftsprovst Munch
fik efter at have sat 16 barn i
verden Rygmarvstæring og sad
i ‹stol› og ‹legte dukker› –


    Min far giftet sig da han var
45 år – Han var en kunstnernatur
– Urolig nervøs – Han var
militærdoktor og havde været med
1{9}848 som doctor da Sver Norge og Sveriges
hære i Malmö truede Tyskerne under
den danske krig.

    Fla{ … }kket om på ‹Moerne› som doctor

 

Munchmuseet T 2892 bl. 3r

    Han havde deltaget i selskabslivet
\og/ i ballene i Christiania
og var o{g}fte {d}Dansens leder
Han havde været forelsket i
Fru Rosenberg –

    Han blev gjennem Kontrollør
{S}C.C Wang (Christania Original)
 …  omvendt til en religiøs
Men medens C.C.W. var en
let bevægeli natur der tog religionen
ofte efter behag – så blev han
en pietis lidende alvorli religiøs
med de forfærdeligste { … }anker
og vort hjem { … }var da fyldt
af sygdom – og livsangest, og  …  dødsangest
og helvedesangest –

    Til andre tider var han som
en legebror og fuld af fortællinger
og lystige påfund –
Alt dette sat vore små barnesind
i stærke svingninger –
– Det var måneder hvor han
ustanselig gik op og ned i
sjælelig vånde – Anker sjælelige
og ‹Anker› over for …  feil som
doktor og menneske
– Ofte var det ‹ingen› Galskab
– En søster Laura fik

 

Munchmuseet T 2892 bl. 3v

fik i pupertetsalderen tegn til
sindssygdom – Hun sad og stirret
ret frem for sig – Hun mente
hun ikke kunde se –
Hun var generet over at hendes
bryst hævedes –

    – Hun gik i ørske
    – Hun blev sær og påståli –
Hendes sære påstande frembragte
ærting hos os andre – { … }Der lå
gjemt i { … }vor natur den kritiske ærten
fra bedstef{ … }arens hjem – Det forværrede tilstanden
Det {k}gjorde hennes tilstand værre
– Hun udførte handlinger der
satte hendes sind i anger og {a}Angest
det forværrede osså hendes tilstand.

    Hun { … }gik da i synd ‹indført›
i ørske og og det efterfulgtes af
sjælens kvaler og ængstelser –

    – Så en gik Hun forsvandt engang
{ … }fra hjemmet og blev Hun kom ‹retrett›
igjen – Hun havde tilfods og uten
penger gået til Boltins en lægprædikant
i Dalarne? i Sverige –

    Hun blev endeli Hun fik tog i ‹hemmeli›
16 år ophold på Gaustad i pleiehjem
til hun endeli de sidste 14 år af sit
liv levet i frihed og tålelig godt –

    Stærk nervøse var vi alle –
Hvormeget var arvet? og hvormeget
havde udviklet sig af påvirkninger i
Hjemmet?

 

Munchmuseet T 2892 bl. 13r

Stadige
    Faderens religiøse anker – andakt
med forespeiling af den evige ild
og helvetes kvaler –

    Faderens nervøsitet – { … }ofte i stor
heftighed revsing –
Atter som en kammerat der spøkte
og fortalte morsomme historier
Ofte rørende så vi graat –


    Tanken om moren der var død
på kirkegården og i himmelen –
– Savnet morens bløde kjærlige
klap –

    Faren var ofte som i mor sted
øm og kjærli – og omhyggeli –

    Men død og sygdom lå over os
især  …  over mig – { … }Fik stadi vide at
jeg måtte passe mig – og ikke bli syk

    Så atter strenge advarsler – og helvete der
truende lå truede –

    Ikke synde –
    Hvorfor har Du ladt mig komme
til denne verden spurte jeg – Jeg var 7 år
Faren sa intet –

    Gutten følte sig som fremmed i al
denne { … }frygtelige verden med sygdom. Det
    Jeg vil hjem sa han

 

Munchmuseet T 2892 bl. 14r

    D For døden
Kamp – bønner – helvete
– himmelen –
overstået


    Faren gik op og ned op og ned
på gulvet – dagevis dagevis –
{ … }Hænderne opløftet til bøn – Å herre
min gud jeg lægger Dig dette på Dig
ta det fra mig –
Han havde anker – anker for alt
– Han havde syndet –
{ … }Havde han syndet mot den helige
ånd{–}?

    Han havde gjort noget galt i tjenesten
– Havde han ikke forvoldt soldatens
død{–}? Havde han behandlet ham
rikti?

    Herre hjælp mig –

Opf{ … }arende – hefti –
    Straf –
Tugt er vær idet han blev lagt
over hans knæer.

    Børnene så på det gjennem døren
    Han følte sig ydmyget – Han var
ophidset til det yderste den 7 års gut

 

Munchmuseet T 2892 bl. 15r

    Så øm og kjærli – som en mors
stedfortræder –

    Klappet os –
Men det var ikke morens inderlige
 … 
kj  …  klap – hendes myge varme
hænder – hennes bløde favntag –

    Heller ikke tanten kunde
klappe – hænderne var som ‹avarter›
til klap og kjælen – tørre og stive

    Han likte det ikke – da heller
farens –


    Så var han øm for vore
sygdomme – næsten formeget –
Vi fik vide formeget om det
farlige – vi vidste alt om brystsygdommen
som truet os – blodstyrningen
som fulgte med –

    Jeg var den syg svageste –
og var ved døden da jeg kom til –
– { … }Jeg måtte altid passe mig –
Jeg følte mig alt som dødsdømt
– Hvorfor er jeg kommet til verden
– når jeg skal jeg skal dø – hvorfor
{ … }al helvetes straf?

    Øm og kjærli ingen mor kunde være
ømmere – men morens favntag
va savnedes –

    Skolegangen begynnte –

 

Munchmuseet T 2892 bl. 16r

    Bleg og svag { … }begynte han en blåsende
høst { … }dag med regn.

    Så kom skolegang med ustanselige
afbrydelser af sygdomme –

    ‹Spræng›læsen forat ta igjen –
At løse en regneopgave var morsomt

    Han sat til udover natten
med at løse dem –

    Han var her den bedste i klassen
– Men han sinkedes –

    Han var længere og et år ældre
end de andre – Måtte gå en
klasse om på grun af sygdom

 

Munchmuseet T 2892 bl. 17r

    Jeg kom mig i løbet af
sommeren –

    Sofie fik blodspytn
Sofie havde skrantet om våren
og sommeren – { … }Hektisk i kinderne
opfarende og småhostende
{ … }Høsten kom    blodspytning
Hun lå tilsengs og hanglet oppe
af og til.

    Udover vinteren og sommeren
blodspytning og sygdom
den næste vinter
bæres› døde hun en
nat.

    { … }Vi stod alle om
hende – og hun kysset
os –
 … 

 

No-MM_T2892-99-V