Peter Tordenskiold

Peter Wessel Tordenskiold (1690–1720)
Dansk-norsk sjøoffiser.

Les mer

Peter Tordenskiold er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«Tilslutt kom jeg som også efter opfordring \også/ hadde noet å si. Jeg talte om Munch-slekten, som jeg nu er ekspert i, like fra Rasmus Sørensen, Tordenskjolds kampfelle, og»
Munchmuseet, MM K 4984.   Brev fra Christian Munch. Datert 10.11.1889. Se s. 3
«Du kan tro, at Klingenberg nu er vakkert at se til med den store nye Taarn eller rettere Kup- pelbygning. Der skal reises en Statue af Tordenskjold paa hans Plads – den skal blive meget anseelig og Konkurrance er nu aabnet blandt norske Billed- huggere. Endogsaa fra en dansk Mand er der kommet et bety- deligt Bidrag og forresten samles der Bidrag fra det ganske Land.»
Munchmuseet, MM N 2828.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.2.1905. Se s. 1
« Jeg skal meget snart fortæle Dig – min tro Feltherre – om de mærkelige Sl{g}ag jeg har havt – om hvordan jeg forklædt ind{ … }sneg mig indenfor Prags Mure og udspionerede Fiendens Stillinger – og hvordan jeg ganske – som Tordenskjold i Marstrand – over- rumplede Borgermesteren i Prag således at han som Tegn på sin Overgivelse af Staden { … }gav mig sin Equipage til Disp{ … }osition – – Jeg skal fortælle herom og om de»
Munchmuseet, MM N 2853.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 8.3.1908. Se s. 3
«Jeg skal ik dennegang ikke fortælle om den Trediveårskrig jeg har ført her – blot om den sidste Bedrift da jeg som Tordenskjold med en liden Hærskare som viste mig rundt i den elendige Fiendens Leir i ‹Latrinen› –»
Munchmuseet, MM T 2706.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s. 46
«
Gravskrift over Tordenskjold»
Munchmuseet, MM T 2892.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1933–1939. Se bl. 2r
«Min tipoldefar på fædrene side var l{ … }eutnant under Tordenskjold i slaget ved dyneki{e}len    Han kaldte sig ({ … }‹etter› børnene) senere Munch. Min beds oldefar var Præst i Våge var gift med dikteren Storms søster der vist var af en i Trondhjem eller Nordenfjeldske ‹indsat›sæl sydlansk slægt»