Edvard Munch

(1780–1847)
Norsk prest, senere stiftsprost i Christiania. Edvard Munchs bestefar.

Edvard Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 682.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ingeborg Møller. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg har tænkt mig at meget a boken er tat fra min bedstefar p stiftsprost Edvard Munchs forhold til en dansk ven. Er det Thorsø Møller! Din stamfader her – Er det så? Eller har du mere kjendskab til dette forhold? Noget er vel osså tat fra mine Oldeforældre fra Vaage –»
Munchmuseet, MM N 682.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ingeborg Møller. Ikke datert. Se s. 3
«H Forholdet mellem Stiftsprost Munch og Thorsø Møller var vist intresant.»
Munchmuseet, MM N 2994.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Min bedstefar prosten Edvard Munch til Gjerpen{ … }og nær Kragerø i Skien»
Munchmuseet, MM T 2744.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 22
«Det virket derfor ennu stærkere på os når han skulde straffe os – Han var heftig og heftigheden tog ham – jeg har intryk af at han blev næsten fra sig selv – Da faldt hans ord ofte  …  stærke – Disse Han var unormal i sin heftighed – Det var den ({‹Vi›}\Jeg/og mine søstr har arvet det samme –) nervøse tilstand vi børn har arvet – og som jeg mener er arv fra min bd bestefar Mun præsten Munch der døde i rygmarvstæring –»
Munchmuseet, MM T 2892.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1933–1939. Se bl. 2v
«Min bedstefar Stiftsprost Edvard Munch (Gjerpen og Christiania) var en høit høit begavet mand og i hans hus i OsloChristiania samledes den tids byens mest udvalgte selskab blandt kunst og digt digtning – Velhaven Collettes Dunker – Det var en kritisk kres – Åndfuldhed og ofte lidt onskabsfuldhed (ærting)»
Munchmuseet, MM T 2892.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1933–1939. Se bl. 2v
«Præs Stiftsprovst Munch fik efter at have sat 16 barn i verden Rygmarvstæring og sad i ‹stol› og ‹legte dukker› –»