Munchmuseet, MM T 240

MM T 240, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0240-00-R

    4600
Aas

    
    Klovning 78
    Åsgårdstrand

    Hillestad
4530
50 kr frem og tilbake

    Drøbak
Fr. Enger
Delikatesse
‹hand›
Drøbak

    82057 Fru ‹Lili
Schulz›

    Vognmand Karl Paulsen
Horten
Telefon 422
G En …  En dag 60
Reise  …  30 Mil frem
og tilbake i to dage
100 kr


    Fru Lili Schulz
82057

    
    Hans Gulseth
    Kneikaveien 4 Bestum

    
    Tidemand Bjerregaardsgt … 

    Olaf  … 
 … 

    
    Helge Hansen 47
    Gardermoen

    Heggeli
Arnesen
Hjemmet 82654       D 26 M. 34 T 34

 

      
No-MM_T0240-00-Ri

    
    Consul Petersen
    Rosenberg & C Toldbo
      7 … 

    
    Tor Gulbrandsen
    Munkedamsveien 55

    
    Harms
    Zürich

    Telefonselskabet
    
    Hr Olaf Haakonsen
    Akersbakken

    Surendranath Arya

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 1r

    
    Anna Norum
    Løvenskioldsgd 16
    2 Etage
    Ustvedt  … 
    Telefon 4‹1›96

    {G}\J/eans
Universet
Kloden og den andre

    Jørgen Ek
Skolestuen
Oppegaard

    Lameller
Skind til Pakning
Posten sendes til mig

    Hans Posse
Musæumsdirektør

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 1v

    
    M Jul. Hüther
    München
    Clemenstr. 47

    
    Fru Larsen
    Roverudgaten 4
    3de Et.
    Søndre Aasen

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 2r

    
    Fru Ida Larsen
    Roverudgaden 4
    Oslo

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 2v

    Hans Jæger
Første Madonna i
hans fængsel
Impressionistisk

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 4r

    Fixersprøite til
Aasgaardstrand

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 4v

    Hvis man taler om mine
mange stridigheder med omgivelsene
kan jeg fortælle at jeg aldri har
havt det med i utlannet –
Frankrige og Tyskland i circa 18 år
heller ikke i Kragerø og Moss i 5 år
{ … }\I/kke med Aasgaardstrands folk
Det har blot været ustandseli
med Oslofolk og fremkaldt av dem

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 5r

    Tegning
    Lagring i underbevidst-
heden af sorte stoffe ( … 
eller fille) hos mennesket
Hos nervøse ‹lader›
let de sorte stoffe op
og formørker sindet
gjør det uroligt
Når de sorte filler leger sig for
tungt – kommer sin … 

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 6r

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 6v
14–4–3{2}\3/
    Mit liv de sd sidste
40 år har som jeg har
viet malerkunst kunsten
er som en rytter på en
vild hest – På den
vilde fart har rytteren
plukket mange frg frugter
og skjønne blomster fra
træernes kroner – og har havt
udsyn til mærkelig
landskaber –

    Nu ser jeg tilbake
– ser efter det jeg i den
vilde fart har ned … 
nedtrokket –

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 7v
 • Kaffekjedel
 • Knive Gafler og Skjeer
  5 par
 • Smørbrød og kage
 • B …  Box med fugt frugt
 • Noen kopper og tallerkner
  og glas –
 • Ka Revet kaffe
 • The

 • Bananer
 • Smør Asparges


Da jeg sad i min kupe
hørte jeg gjennem togets
larm atter stemmen langt
borte i toget – barnestemmen
spæd melodisk

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 8r

Hvorfra kom den – Den var
ganske vakker – Så kom en
liden sang – sagte sagte og spæd –
ganske vakkert – Liden barnerøst –
– Det var en s{ … }\a/lme –

    V‹ar› de Hvorfra kom den
– Ingen annen var tilstede
end den mørke uhyggelige
ruvende skikkelse –

    Var det ham –
    Så blev sag sangen lidt
kraftigere – Gen Kristus vilde
rædde os – var der for os –
jaget den onde væk –
De to andre synderne – de
var vi – menneskerne

    – Den lød sangen i det
store rum – ga Den var ganske
melodisk –

    Det var altså han –
    Det var som små engler –
‹knelet om ham› – Noget frygteli
blev lissom jaget fra ham

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 8v

    Jeg kom ind i vænteværelset
på Jernbane stationen –

    Et chock! en svær skikkelse
ludede sig { … }\o/ver en stol og et
bord midt i salen der ellers
var tom –

    De svære skuldre – svære lemmer
de som løst var h stillet sammen
– Hodet bortvendt –

    Jeg gik rundt ham – et frygteli
ansikt. Øinene  …  sorte og store og skulede ind
lissom i et uhyggeli rum annetsteds –
helvete?

    Et frygteli udtryk – { … }\H/va var
han – en forbryder? en løssluppen
fange – Jeg kunde ikke slippe
ham af syne –

    Skikkelsen { … }\r/eiste sig op – en
vældi mand – mot toget

    Slæbende ben næsten forkrøblede
    – Han sat sig igjen – atter
skue stirrende ondt i et
annet rum – som ikke var her –

    Hva Pludseli hørtes en liden
stemme – et barns stemme

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 10r

    Sagen er slig –
Jeg har efter megen
strid ‹i› …  Folks syn
slåt igjennem at slå
igjennem betyr for folk at
få ros osså i høireblade
konsærvative blade og ha
tjent penge – Dette er no
som mangen slet kunstner
opnår – Sagen er at jeg
føler mig længer fra
målet nu end for 40 år
siden –

    Når N Jeg  …  experimenterer
og søger lisså meget som
før – ‹Mine› mange billeder
er stene på en pyramide
– Den ene støtter sig på den
annen – Jeg bygger et billede
fra det annet – Derfor trænger
jeg billeder og studier om mig –

    Dette kalder folk gjerrighed
– Jeg kan ikke ta dem med – Nei De blir blot

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 19v
31–5–33
    Det ødelagte i ens
liv –

    Man prøver og
prøver at sætte sammen
ituslåtte skår

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 25r

    
    Chau T. Tiedemand
    Bjerregaardsgd. 17

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 25v

    Der må skaffes Den nye
forenkling vil kunde skaffe store
vægge til udsmykning – Det må
taes hensyn til kravene efter udsmykning
 …  – Før I de katolske land før
‹gik› man ut og in hele dagen og
så mesterværker – Det samme ‹ser en›
offentlige bygninge

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 26r

    Man gjør klager over
mangel på turister –
Man gjør jo intet
Walkendorffes tårn
Oslo heller ikke Alle
mussæer er stængt om
sommeren Den lange lyse
dag skulde de være åbent

    Man foragter turister – Det er
ofte de fremste folk beste folk
der reiser og vil se –

    – Vek var en stor legende
Grieg er enkel og god

    Det gjør ik En enkelt stående
person er dekorativ – det er
søilen – men de må ikke
være theatralske mænd med
idiotiske håndbevægelser som i
Oslo –

    Revold statuen dekorationer
lysende livlige og intresante
Ideelt Ideel sal til  … 
malerisk udsmykning

    De små salgsbilleder – der
ofte blir et slags nips – er
der blit formange af – frimærke-
samlinger over sofaen hos
herr borger – Det nye enkle
arkitektur ønsker ikke alle
disse små billeder på væggene

    Den kan fordre monumental kunst
    Når  …  man kommer ut ifra Revolds dekorationer
var det lissom billederne fortsatte ute på tyskebryggen  … 

    Her havde han jo motivet ret  … 

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 28v

    
    Ingerid Onsager
    Stensgade {‹3›}\2/1
    3die Etage

    
    Solveig Kaurin
Nicolaysen

    Jernbanetorvet 11
    4de Etage

    ‹min›
kunst
 …  –
 …   … 
‹to sjælstilstande›

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 29r

    Oftedahl
Hermann Ek


    Abbediengen
10,12 – 10,27, – 10,
10,12 – 10,27 –
10,37

 

      
Munchmuseet T 240 bl. 29v

    Jeg har i min
selvangivelse opført
hva jeg har tjent
hva jeg  …  og hvor meget
jeg eier – Vil Tror ligningsvæsenet
alså vite det bedre så får jeg osså
betale formeget dennegang
som så ofte de
senere 15 år –
Det koster mig mer
at granske mine
optegnelser pånyt –

    83 – Rødhåret kvinne
    Abbediengen
10,12 – 10,27 – 10,42 – 10,57
11,{2}\1/2 – 11,{‹3›}\2/7 – 1{4}\1/,{‹5›}\4/2
11,57 – 10,12 – 11,27
{ … }\1/1,42 – 11,57 – 12,12  … 
– 12,27 – 12,42 – 12,57

 

      
No-MM_T0240-98-Vi

    
    Gartner m ‹Marius›
    Pedersen. Cafe Eden Møllergd 20
    Niels Juelsgd. 1 T. 14083

    
    Frk. Ol Birgitte Olsen
    Harbitz alle 4

    3 i Husholdningskjælder
Pakker
I Presserummet
3 under bænken
3 i stenrummet
under hyldene ved
ovnen –
3 øverst på kjæller
trapp
3 i hovedkjælder inderst
i hjørnet
En  …  enkelt inderst i solværelset
ved klæshyllen og bokskabet
En under radiator i ‹skrammelværelse›

 

      
No-MM_T0240-99-V

    Høst 22de januar
    
    Gartner Pedersen
    Niels Juelsgt. 49

    Klovning
78 Aasgaardstrand

    
    Fru Esther Nerdrum
    Fru Ruth Urby
    Jacob Aallsgd. 36

    Husk farver
til Aasgaardstrand

    
    Hanna Selkvist
    Bjerregaardsgt. 18
    2 Et

    Chauffør Søller
Skøien

    
    Chauffør Christiansen
    ‹Solhøy Kraasseren›
    Moss
    T. 367

    Jøtul Nygaden
    
    Franz Evers Bregenzer str 12 Berlin W

    
    Ingeborg S. Lund Tho Heftyesgd 25
Fru Julie Holmboe
Erna

    
    Dr Henrik Becker
    Bielefeld
    Detmolderstr
    135

    Sibenb ‹Siean› Sidenburg Kl{ … }\v/erstratt
       … 36 –

    
    Max
 … 
Strasb … g
Strasberg

    Oslo Forbundshospiz
    Holbergs pl. 1