Munchmuseet, MM N 3128

MM N 3128, Munchmuseet. Datert 5.2.1934. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3128 bl. 1r
    
    Kjære Thiis


    Jeg hører at Du er kjæk igjen. D{et}u er sandelig
en kjæmpe – Den annen af mine venner der deltog i
ordensfesten efter min fødselsdag Høst har osså ligget
syg – sy{ … }g. Han blev svimmel i Borre ved juletider
og måtte lægge sig. Han har været på riks-
hospitalet
indtil igår men er nu kommet
hjem – Han er vist blot ganske kort oven senge
om dagen –

    Det blev da t tøv i Kjøbenhavn –
Det er sandeli vanskeli for mig at
få den ro jeg så høilig trænger – { … }Danskerne
havde været ubehagelig mot ved den sidste
udstilling i for jeg som indbudt holdt i Kjøbenhavn
og den blev ganske fortiet så jeg havde tænkt
helt at afbryde forbindelsen med dem –

    Der blev maset så på mig at jeg sendte
dem 5 billeder – Jeg syntes det var overhovedet
noe tøv at sende fem billeder til Grønningen

    Jeg kan umulig forklare sagen ann Johannes
Jensens
artikkel annet end rettet mot mig
især slig den var placeret – Så er inholdet osså påtagelig
Oprigtigt talt har det ikke generet mig

 

Munchmuseet N 3128 bl. 1v

da jeg havde vænnet mig til at ikke at regne
mer med danskerne –

    Det er jo ganske { … }forståelig at Johannes Jensen
ikke tåler mig – og jeg har vel ærgret ham oftere

    Imidlertid ha kjenner jeg fine folk { … }dernede som
Johan Rohde og Helge RodeWillumsen er
min gode ven og Goldstein var min ven

    Jeg er medlem af akademiet og har billeder
i galleriet –

    Det som gav mig lidt påkjending var
at det livet op gamle saar fra Hauklands tid
kliniktiden og det ubehagelige stormcentrum
som dannedes i Göteborg mellem danske og
norske malere i anledning at jeg og Willumsen
havde de store sale –

    De brave l {m}danske malere fra Ring
og til den yngre stab ser vel på
mig med blandede følelser –

    {d}Det er brydninger som vel har paraleller
heroppe og som vel er uundgålige i et kunstsamfund

    Jeg h{ … }ar ikke vist mig blandt folk og har
ikke været ude siden jeg var hos Dig – Mine haar
rækker mig til skuldrene og mit skjæg til
brystet – Jeg har en glimrende gratismodel hver
morgen da jeg maler mig selv nøgen og skind-
mager foran speilet – Det kan bli alle bibelske
billeder om igjen Lazarus, Job Methusalem
o.s.v. Jeg håber jeg kan ta mod til mig
og komme op til Dig og Høst en dag – Du er
vel forresten alt hjemme og ude

    
    Din hengivne Edvard Munch

5/2 34 Skøien

    De få kritikker er nok velvillige men man vil gjerne hæfte sig ved den berømte
mand, salgsmaleren Skibsredermaleren milionæren – Jeg stilles sammen med Zorns berømmelse
«Den berømte mand» er løsenet dernede –