Munchmuseet, MM N 3114

MM N 3114, Munchmuseet. Datert 1933–1940. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3114 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    I Berliner Arkitektenhaus var udstillet
Sygt barn, Vår, begge portrætter av min søster Inger, det i
galeriet og det hos Mustad –,  …  Inger i hvid kjole på
stranden
(Rasmus Meyers samling) Min søster Laura (som
Seierstad Bødtker har – Hans Jæger, Ludvig Meyer
Puberte og første udgave af {d}Dagen derpå var vist bræn\d/t
dengang – Jarlsberg kommer – Nat – Første exemplar
Kys – Paralelbillede til Skrig malt i Nizza 1891
blorød luft (nu i Thiels samling) Mand og Kvinne
på stranden – B Min søster og Bødtker i Aasgaardstrand
(Musæet i Kjøbenhavn) Gunnar HeibergJappe på stranden
de Nizzabillederne i galeriet


    Jeg havde ligetil i fjor et fotografi af min den ene
væg af min udstilling i Equitable palads Friedrichstrasse

 

Munchmuseet N 3114 bl. 1v
    {2}II

hvor Du var – Du har glæmt at fortælle hva jeg h er
stolt af og at fra annen etage i Le Equitable Palads
til F Leipzigerstrasse hang det rene norske flag
Det var så la stort at det næsten streifet flosh Berliner
herrernes floshatte – Jeg fik det på krit hos Dobloug
Det er  …  Det blev ikke betalt desværre – Men jeg synes
Det var af visse grunde og så mente jeg at det var
god reklame for Dobloug – Jeg hang det 1905 op i Aasgaardstrand
{B}Det var så stort at det omtrent skjulte hele huset –
Det Jeg måtte hænge det provis{ … }orisk op da
jeg ikke h{ … }avde stang – Orlogsskibene lå uten … 

    Jeg har flagget ennu  …  kælder og jeg får
vel betale Dobloug