Munchmuseet, MM N 3031

MM N 3031, Munchmuseet. Datert 1942. Brev til Christian Gierløff

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3031 bl. 1r

    
    Kjære Gierløff


    Du vet at jeg bruger lang tid på et
brev og mange kladder. Det er hemning
blandt annet fra den tid i Warnemünde
med de mærkværdige brevkort – Da havde jeg
ingen hemning –

    Jeg skrev til Krafft og takket for
den herlige sild i lake; en lækkerbisken
Siden har jeg fåt en sending af torsk
der vel er den bedste torsk jeg har fåt
siden barndommen og hjemme. Så
kanske på Holmenkollen et par
gange – Alt dette herlige guld fra
havet skyller op til våre kyster
Hvilken national rigdom.

    Som jeg sa Dig er det så
meget vi kunde ha talt om

 

Munchmuseet N 3031 bl. 1v

sidst Du var hos mig. Tiden var for
kort. Vi sad i mit kombinerede
seng værelse, spise værelse og dagligværelse,
lige ved min bokhylde fyldt af bare
bøker fra mine venner

    Her stod flere av Dine – En del er
forstukket sig i de øvrige hylder

    Det er en bok af Dig jeg savner
Din bedste. Den om Trygve Andersen

    Der var ellers bøker af Obstfelder
Helge Rode Kinck Goldstein Rathenau
Graf Kezs Kommentarler