Munchmuseet, MM N 3014

MM N 3014, Munchmuseet. Datert 19.3.1908. Brev til Christian Gierløff

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3014, s. 1
    
Warnemunde
53 am Strom
19-{0}3-08    Kjære Gierløff


    Vil Du være så snil
at sende mig Dagbladet
og Morgenbladet fra 15 Marts
til 1ste April
– Jeg er
Abonnent på begge Blade
men får først tilsendt
den 1ste April – Jeg kan
jo ikke bryde af al
Forbindelse med mit
Fødeland – Jeg føler jo
Savnet af som Maler
af den hjemlige Natur men

 

Munchmuseet N 3014, s. 2

    Jeg kan jo trykt si med
jeg Ibsen – Jeg tar Landet
med mig hvor jeg går –
for jeg fik da føle {v}både
Kulden og Isen og { … }den hårde
Stein – om jeg end ikke
netop var i F så meget
i Fjeldene – Det var virkelig
samme Enig{ … }hed blandt
alle Partier Bohemer –
Liberale Borgere og Præster
om at skjoldtrykke mig
– som det var om at
have et frit Norge – Alt

 

Munchmuseet N 3014, s. 3

for den korte letsindige
Vårdag 1899 – For det skulde
Livet bødes –

    Jeg tror ikke mer på at jeg
kommer Søndenfjelds da og
til Kristiania uden på et
Par Dager som { … }for et År
– og så drikker vi atter et
Par {g}Glas Portvin –

    Jeg har meldt vor
kjære Ludvig om mine
Hændelser men hører
intet fra ham – Hvordan
har man nu hængt
mine Billeder i Galleriet?

 

Munchmuseet N 3014, s. 4

    Mit og d{ … }en elskede Møs Barn
«Marats Død» – (Jeg måtte gå frugtsom-
melig i {10}9 År – Det var et vanskeligt
Maleri – Det er intet Hovedværk forresten
– men et Experiment – Du kan gjerne
fortælle Fienden i Bladet at dette
Barn nu er født og d{ … }øbt og hænger
L’Independant

    
    Mange hilsner til Dig og
Ludvig – Har Du seet noget {T}til Thiis

    Din heng  Edv. Munch